DSC_3480

Miljøpris til Matsentralen i Oslo

Matsentralen Oslo redistribuerer overskuddsmat til vanskeligstilte. Store mengder mat som ellers ville blitt kastet blir dermed spist. Dette er et viktig bidrag til å løse et globalt miljøproblem, mener Oslo kommune som har gitt «Oslo miljøpris 2016» til Matsentralen.Varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap) delte denne uken ut prisen på Oslo rådhus. Oslo kommune deler ut miljøprisen for å stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Prisen består av 50.000 kroner og et diplom. I år har Oslos innbyggere foreslått hele 39 kandidater.

JURYEN HAR I BEGRUNNELSEN LAGT VEKT på Matsentralens velorganiserte bidrag til å løse et klimaproblem:

«Rundt en tredjedel av all mat til verdens befolkning går tapt, anslår FN. Det er et stort paradoks med tanke på at hver åttende person på planeten samtidig sulter. Matsvinnet svarer til 1,3 milliarder tonn per år – mat som forsvinner i hele produktkjeden fra produksjon, distribusjon, tilberedning og servering. FN fastslår at 28 prosent av verdens samlede landbruksareal brukes til å produsere matvarer som går rett i søpla. I tillegg slippes det ut 3,3 milliarder tonn drivhusgasser forgjeves, og det rene vannet som brukes til å produsere all den overflødige maten svarer til den årlige mengden vann som passerer gjennom Europas største flod, Volga.»

I FØLGE JURYEN TAR MATSENTRALEN den globale miljøutfordringen på alvor gjennom å redistribuere overskuddsmat, hjelpe vanskeligstilte og redusere miljøbelastningen fra matsvinn. Matsentralen er eid av fem veldedige organisasjoner: Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Blå Kors, Pinsevennenes Evangeliesenter og IOGT Norge. Driften av Matsentralen finansieres i sin helhet av frivillig støtte, gaver og sponsormidler.

JURYEN VEKTLEGGER SPESIELT FIRE TING når valget falt på Matsentralen blant mange gode kandidater.

  • I Norge kastes det 360 000 tonn mat hvert år. 36 prosent av dette kommer fra dagligvarebransjen. Nesten 1 av 4 handleposer med spiselig mat, kastes. Mye av dette er altså kasting av fullt spiselig mat. Det er både et klimaproblem og etisk problematisk. Matsentralen sørget for at 800 tonn overskuddsmat fra aktører i matvarebransjen ble delt ut gratis til 60 veldedige organisasjoner i Oslo-området i 2015. Dette tilsvarer 1,6 millioner måltider, og en miljøgevinst på 1500 tonn CO2-ekvivalenter.
  • Det er mange som begynner å se på overskuddsmat som en viktig ressurs. Oslo kommune har for eksempel tatt mål av seg for å sortere ut mat fra husholdningsavfall og omgjøre dette til biodrivstoff og gjødsel. Ved at Matsentralen er så godt organisert og en profesjonell samarbeidspartner for matvarebransjen, kan både bransjen gi fra seg overskuddsmat og veldedige aktører motta den samme maten, i visshet om at det er både enkelt og trygt.
  • All mat fra Matsentralen går utelukkende til vanskeligstilte. Gjennom effektiv logistikk forenkler de hverdagen for veldedige organisasjoner som kan hente alt på ett sted. De kan ta i mot store volumer og gir derfor mer mat av bedre kvalitet til dem som trenger den mest.
  • Matsentralen startet opp i 2013, og er første aktør i Norge som organiserer arbeidet sitt etter denne modellen. Dette inspirerer andre og i 2015 har Kirkens Bymisjon i Bergen og Trondheim tatt initiativ til å kartlegge muligheter for å opprette lignende matsentraler i de respektive byene.

(Fra blåkors.no. Skrevet av Steinar Glimsdal)