Møter og andre aktiviteter høst og vinter 2016 – 2017

IOGT i Porsgrunn og Skien (Losjene Første Norske og Høvding, Brevik (Fremtids Haab) er også med) har blitt enige om å ta møtene felles denne vinteren. Følgende datoer er satt opp:
Om ikke annet er indikert, starter møtene kl. 1800

Torsdag 20. oktober i Skien.
Her blir det besøk av den nye regionkonsulenten,
Solveig Rauan Holten.
Torsdag 1.des. i Porsgrunn, Julemøte
Påmelding til julemøtet: For skiensfolk til
Berit Langseid. For porsgrunnsfolk til Birgit Lia
Torsdag 26. jan 2017 i Skien, Årsmøte for begge losjene.

Torsdag 23.feb. kl. 1800:  Årsmøte i IOGT Grenland. i Porsgrunn.

Årsmøte 2017 i IOGT Grenland

Invitasjon til årsmøte i IOGT Grenland
Årsmøtet i IOGT Grenland blir torsdag. 23. februar 2017 kl. 1800 i Losje Første Norskes lokaler, Skolegt. 9, Porsgrunn

Sakliste
1. Åpning valg av møteleder og referent
2. Årsmelding for 2016
3. Regnskap for 2016
4. Innkomne forslag
5. Arbeidsplan for 2017
6. Budsjett for 2017
7. Valg Leder
4 Styremedlemmer
1 revisor
Valgkomite for 2018 på 3 personer
Utsendinger til årsmøtet i Region Sør.
Utsendinger til landsmøtet i IOGT
Alle medlemmene i IOGT i Grenland har møte- og stemmerett på møtet.

Med hilsen
For IOGT Grenland
Per Skaugset

Årsmelding for IOGT Grenland for 2016
Styret i IOGT Grenland har i 2016 vært.
Leder: Per Skaugset Reidun Haugenes
Berit Langseid
Knut Birger Olsen
Åge Haugan
Vm. Thor Lia
Det har i meldingsåret vært 3 styremøter, 1 før årsmøtet og 2 etter. I tillegg har det selvsagt vært en del uformelle kontakter mellom styremøtene, ofte i forbindelse med andre IOGT møter.
Aksjoner og verving.
Verving på Herkules i Skien 2. mars med Gisle Bangsund. Fikk kontakt med folk, men ingen nye medlemmer.
På rusfri dag 8. juni hadde vi stand på Hovengasenteret i Porsgrunn. Dette var etter avtale med Frelsesarmeen, som hadde sin aksjon i Skien. Det var ikke den mest trafikkerte plassen for en stand, men vi fikk da kontakt med en del folk.
Under matmessa Mersmak i Skien i slutten av august hadde vi vervestand fredag og lørdag utenfor Rådhusgt. 2(28. og 29.). Ververesultat: ingen nye medlemmer, men vi fikk snakka med en god del mennesker.
Hvit jul aksjon
hadde vi på DownTown i Porsgrunn 24. november og på Meny på Myren i Skien 24. november. På DownTown var også regionkonsulentene, Trude Sletteberg og Solveig Rauan Holten, med. Standardinlegg i Varden og TA i forb. Med hvit jul.
Totalt fikk vi inn 206 underskrifter i 2016.
Møter og arr.
26. februar: årsmøtet, i Porsgrunn
Flere var på Tryggere Uteliv seminar på Høyers hotell i Skien 3. mars. Arrangementet var det IOGT sentralt ved Roald Heggernes som stod for.
Andre tiltak
Juletilstelning for brukerne på Sammensenteret ble gjennomført 6. desember etter liknende opplegg som før, med bevertning og julegaver. Arne Vollan sørga for musikk. Ca 20 av brukerne på senteret var innom i løpet av arrangementet. Denne gangen var det Losje Første Norske som spanderte julegavene.
Andre aktiviteter av medlemmene i IOGT i området har foregått i regi av de forskjellige losjene og er tatt med i deres årsmeldinger.
Medlemstall
Pr. 31/12 2016 er totalt antall medlemmer 77. Antall medspillere er18. 55 medlemmer og 15 medspillere hadde så langt betalt kontingent for 2016.

Representasjon og utsendinger.
Tryggere lokalsamfunn seminar på Olavsgård 5.- 6. mars: Berit Langseid og Per Skaugset. Utsendinger til årsmøtet i Region Sør i Sandefjord 8. april: Åge Haugan, Knut Birger Olsen, Margareth Langemyhr.
Inspirasjonskonferanse på Åsane 20.-22. mai: Per Skaugset.
Utvida regionstyremøte i Sandefjord 5. november: Åge Haugan (Utenom Berit Langseid og Per Skaugset som er i regionstyret)

For styret i IOGT Grenland
Per Skaugset
Arbeidsplan for 2017
Verving
Rusfri dag. 8. juni
Stand på stevneplassen i august
Matfestivalen, august
Hvit jul, nov.-des.
Julearr. Sammensenteret, desember
FORUT? Oljefondet ut av alkoholindustrien.
Torsdag 23. mars. Møte i Skien
Torsdag 20. april. Møte i Porsgrunn.

Andre ting som skjer:
Lørdag 5. november blir det et fellesmøte (“inspirasjonskonferanse”) for regionstyret, områdestyrene og alle som vil fra avdelingene. Mer informasjon kommer.
Torsdag 24. november: Hvit jul aksjon på DownTown i Porsgrunn
Mandag 28. november: Hvit jul aksjon på Meny på Myren i Skien