Legalisering

Debattmøte: Legalisering av hasj?

Rundt bordene i Viten kafes hyggelige og uformelle atmosfære sitter 40-50 gjester i alle aldre. Sissel som akkurat har vært i full sving med å servere, spretter opp på scenen og ønsker velkommen. Møtet er et samarbeid mellom Lillestrøm Kultursenter og IOGT Concordia.

 

Vi i Concordia er litt oppi åra, forteller Karin, men vi har barn, barnebarn, oldebarn, bonusbarn og er opptatt av de kommende generasjoner. Derfor støtter Concordia Vintermyggen Ung – konserter av, for og med ungdom – som drives av Lillestrøm Kultursenter. Derfor er vi også engasjert i den narkotika- og cannabis-debatten som nå foregår. Vår hovedinteresse er å ta vare på barna og de unge.

Etter presentasjon av innlederne og IOGT, får Ester og Mina ordet.

Innlegg av Ester Nafstad, styreleder i Normal:
Jeg ønsker legalisering av cannabis fordi cannabis er farlig, begynte Ester og forklarte at med dagens kriminelle omsetning av cannabis, vet vi ikke hva stoffet egentlig inneholder. Legalisering vil gi muligheter til regulering og kontroll av stoffet.

Jeg har erfaring med at ungdommer ikke tør snakke med helsepersonell om sitt cannabisbruk fordi de er redde for at politiet blir varslet og at det får konsekvenser. Ungdom som bruker cannabis, opplever utenforskap. Skam hindrer folk i å oppsøke hjelp når de trenger det.

Det er mindre skadelig for folk flest dersom voksne kan velge selv, og at de som får problemer, kan snakke mer åpent om det.

Ester ble engasjert i dette da hun jobbet med flyktninger og så alle problemene det skaper i produksjonsland og transittland.

Kampen for legalisering er en kamp på linje med kampen for homofiles rettigheter, sa hun. Det er viktig at Norge er tidlig ute med legalisering.

Innlegg av Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis:
Hva har skjedd i de landene som har legalisert? spurte Mina og svarte med å henvise til den advarselen Colorados guvernør ga til andre amerikanske statene som skulle stemme for eller imot.

I Colorado, Washington og andre stater som har legalisert cannabis, er det blitt mer bruk i alle aldersgrupper, også blant mindreårige, økning i akuttinnleggelser pga psykoser og barn som får i seg cannabis. Over 10 % av gravide har brukt cannabis.

Cannabis fremstilles som harmløst, men gir avhengighet og kognitive skader – man blir dårligere til å huske og lære, og får IQ-fall. Ungdom har uferdige hjerner og tar mer skade av cannabisbruk enn voksne.

Dagens cannabis er sterkere enn på 60 70 tallet – og sterkest er den i USA.

En fremvoksende industri er i full gang med å utvikle og markedsføre stadig nye cannabisprodukter.

Actis er opptatt av forebygging og å være føre var. Actis vil ha fortsatt forbud mot cannabis samtidig som vi fortsetter å gjøre forbedringer slik vi har holdt på med de siste årene.

Tema som ble tatt opp under utspørring og debatt
Øystein hadde en rekke utdypende spørsmål til hver av innlederne, og et engasjert publikum bidro med sine spørsmål og synspunkter.

Forbud – straff og alternative reaksjoner
Det er trygt å gå til helsepersonell, understreket Mina og henviste til Esters erfaring med at ungdom ikke tørr ta kontakt. Ungdom risikerer ikke å bli politianmeldt dersom de forteller helsepersonell om sitt cannabisbruk.

Det er ikke lovverket som gjør at ungdom føler skam, fortsatte Mina, men at man ikke har kontroll. Avhengighet av alkohol og pengespill medfører også skam. Pengespill er verst.

Det har skjedd endringer i samfunnets reaksjon fra justis til helse, fra hjelp til straff. De som blir tatt, skal møte en nemd. Men ingen kan pålegges helsehjelp. Voksne må bestemme selv.

Dersom cannabis blir legalisert eller avkriminalisert, fjerner man muligheten til å gripe inn.

Ungdom får nå tilbud om frivillige kontrakter, og Mina har inntrykk av at det fungerer godt. Men Ester mente at det fører til bruk av stoffer som ikke vises på urinprøven. Det er et kontrollregime som man vil prøve å lure seg unna.

Normal er imot ruskontrakter fordi det brukes for mye kontroll, og ikke tar hensyn til ungdom som bruker cannabis uten å ha rusproblemer.

Cannabis og psykose
Mina refererte til en rapport fra WHO i 2016 og en ny studie som viser at cannabis 3-dobler sjansen for å utløse psykose. Sjakk, matematikk, alkohol også kan utløse psykose, repliserte Ester, men understreket likevel at mennesker med spesiell sårbarhet for psykose, ikke bør bruke cannabis i det hele tatt.

Hvordan vet man at man er sårbar for psykose – det er fremdeles et tabuområde det snakkes lite om i familier? Man må informere, mente Ester og snakke med barn og ungdom om usunn rusbruk. Barn må lære seg respekt for stoffet.

Cannabis og unge hjerner
Vi vet at cannabisbrukere har lavere IQ, opplyste Mina, men ikke hva som er årsak-virkning. Vi vet også at de som begynner i ung alder og bruker mye, er spesielt utsatt for tap av IQ. Hvilke risiki er vi villige til å ta i forhold til våre ungdommer? Nei, det er bedre å være føre var.

Ester mente at cannabis ikke inneholder stoffer som senker IQ, men at det er uheldig å bruke i ungdomstiden. Vi må skille mellom bruk og misbruk, sa hun.

Cannabis og trafikkfare
Vi vet at det er sterk økning i ulykker der cannabis er involvert, fortsatte Mina.

Men Ester mente at cannabisbruk ikke representerer noe spesielt problem fordi rusen er helt over etter 4-6 timer.

Alkohol og cannabis.
Er det slik at cannabis kan erstatte alkohol, eller bruker man begge deler?

Noen vil ha cannabis fordi de ikke liker alkohol, svarte Ester. Noen bruker begge deler hver for seg, og noen bruker det sammen.

Mina opplyste om svensk forskning som viser at de som bruker cannabis, bruker mer alkohol enn de som ikke bruker cannabis. Tilsvarende resultat har Hilde Pape funnet i Norge.

Trappetrinnshypotesen – fører cannabisbruk til bruk av hardere stoffer?
Mina kan ikke utelukke den effekten, og sa at de som går på sterkere stoffer, har begynt med cannabis.

Ester hevdet at for å få tak i stoffet, kommer ungdom i kontakt med et kriminelt miljø der hardere stoffer er tilgjengelige og i bruk. Men Mina kunne opplyse om at det er gjort undersøkelser som viser at de fleste får tak i stoffet via venner, og ikke direkte fra kriminelle.

Totalforbruksteorien
Møtet gikk ubønnhørlig mot slutten og Øystein måtte velge det siste spørsmålet fra lista si som han så vidt hadde begynt på – det ble totalforbruksteorien. Men tiden var ute, så vi ble stående igjen med dette: “Dersom totalforbruksteorien også gjelder for cannabis, vil en fordobling av cannabisforbruket, resultere i en firedobling av antall storforbrukere.”