Fagdager

Fagdager om forebygging

IOGT arrangerer denne våren konferanser over hele landet med fokus på rusmidlene i samfunnet. Vi ønsker å sette et sterkt fokus på betydningen av et godt og effektivt forebyggende arbeid i kommunene.

Fagdager denne våren:

Fagdager som ble gjennomført høsten 2016: