IOGT Område Vestfold arrangerer:

Idédugnadskveld

TIL ALLE AVDELINGER I VESTFOLD.

INVITASJON TIL MØTE I SANDEFJORD 15. SEPT. KL.18 30

Vi i Områdestyret for Vestfold inviterer til en ide og samtalekveld den 15. september.

Det vi ønsker å samtale om er følgende:

  • Kan vi i avdelingene gjøre noe sammen?
  • Hva kan vi ta med oss fra Strategikonferansen? (15/8 – 17/8)
  • Leserbrev
  • PR – framstøt/Rubrikkannonser
  • Tema-møter
  • Oppfølging av nye medlemmer
  • Ide-utveksling. Prosjekter vi kan samles om?
  • Tur
  • Studiegruppe

Vi inviterer minst 3 fra hver avdeling til å møte. Det vil være greit om vi får en beskjed om hvor mange som kommer. Gis til en av undertegnede innen 10.sept. Møt med friskt mot og kreative tanker.

Med hilsen for IOGT områdestyret i vestfold

Roar Olsen       Inger Helene Bergh   Johan Magnus Mortensen   Kåre Vatvedt – Trygve Gran – Kari Holgersen.

Velkommen!

Tid: 15.09.2014 (18.30)

Sted: Dronningensgt. 1 a, Sandefjord

 

Kontaktperson:

Telefon: