Invitasjon Haugesund 2017

Fagdag om forebygging i Haugesund

IOGT ønsker med denne konferansen å sette et sterkt fokus på betydningen av et godt og effektivt forebyggende arbeid i kommunene. Et forebyggende arbeid som må ha som mål å redusere rusrelaterte skader og problemer og på den måten bidra til tryggere lokalsamfunn.

Invitasjon Haugesund 2017Tid/sted: Fredag 5. mai kl. 10.00 – 15.30, Scandic Haugesund
Konferanseavgift: Kr. 400,-
Påmelding: roald.heggernes@iogt.no eller mobil: 932 82 679 innen 3. mai.

Oppgi ved påmelding hvor faktura for avgift skal sendes.

Last ned pdf-invitasjon: Invitasjon Haugesund 2017

PROGRAM:
Kl. 10.00: Åpning av konferansen ved ordfører i Haugesund kommune, Arne-Christian Mohn
Kl. 10.15: Narkotikaproblemene i Norge 2017. Forbruk, skader og politikk. Lars Hjetland, politisk rådgiver i Actis
– Rusfeltets samarbeidsorgan
Kl. 11.00: Pause
Kl. 11.15: Dopingbruk – et økende problem. Børge Øvrebø, politioverbetjent Sør-Vest
politidistrikt.
Kl. 12.00: Pause
Kl. 12.15: Forebygging må prioriteres i kommunene. Cecilie Widnes, sosiolog og generalsekretær i IOGT
Kl. 12.45: Lunsj
Kl. 13.45: Alkohol rammer uskyldige. Alkoholbruk rammer ikke bare brukeren selv, men kan også ha negative konsekvenser for andre. Arne Klyve, seniorrådgiver i rusfeltet ved Bergensklinikkene og ved kompetansesenter for læringsmiljø (BKL)
Kl. 14.30: Hvilke utfordringer har vi i Haugesund? Egil Sandgren. SLT koordinator
Haugesund kommune
Kl. 15.00: Innlegg fra salen
Kl. 15.30: Oppsummering og avslutning

Konferanseleder: Roald Heggernes

Velkommen!

Tid: 05.05.2017

Sted: Scandic Haugesund

 

Kontaktperson: Roald Heggernes

Telefon: 93282679