Trygge lokalsamfunn-01
IOGT - TRYGGE LOKALSAMFUNN arrangerer:

Rusmidlene i samfunnet – Fagdag om forebygging i Oslo

FagdagForebyggingOsloLast ned invitasjonen som pdf: FagdagForebyggingOslo

Fagdager om forebygging arrangeres over hele landet:

26. oktober : Bergen

16. november: Stavanger

23. november: Oslo

29. november: Sandefjord

7. desember: Tromsø

Forskning viser at det er en sammenheng mellom befolkningens økende bruk av rusmidler og omfanget av vold, skader og omsorgssvikt i samfunnet. Bruk av rusmidler kan gi problemer som rammer både egen og andres helse og sosiale liv. Spesielt bekymringsfullt er det at 50% av alkoholskadene anslås å ramme uskyldige personer, ofte barn og unge mennesker. IOGT ønsker derfor med denne konferansen å sette et sterkt fokus på betydningen av et godt og effektivt forebyggende arbeid i kommunene. Et forebyggende arbeid som må ha som mål å redusere rusrelaterte skader og problemer og på den måten bidra til tryggere lokalsamfunn

PROGRAM:

Kl. 10:00: Åpning av konferansen ved varaordfører i
Oslo kommune, Marianne Borgen
Kl. 10:15: Alkoholskadene rammer uskyldige.
En stor del av alkoholskadene rammer andre enn
brukeren selv. Geir Riise, generalsekretær i
Den Norske Legeforening
Kl. 11:15: Narkotikaproblemene i Norge i 2016.
Forbruk, skader og politikk. Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan
Kl. 12.00: Pause
Kl. 12.15: Dopingbruk – et økende problem. Monika Skjærvik, politibetjent og leder for
dopingprosjekt i Norsk Narkotikapolitiforening
Kl. 13.00: Lunsj
Kl. 14.00: Forebygging må prioriteres i kommunene. Cecilie Widnes, sosiolog og generalsekretær i IOGT
Kl. 14.30: Hvilke utfordringer har vi i Oslo?
Merete-Hanch Hansen, avdelingsdirektør i Velferdsetaten Oslo kommune
Kl. 15.00: Innlegg fra salen
Kl. 15.30: Oppsummering
Kl. 16.00: Takk for i dag

 

Velkommen!

Tid: 23.11.2016 (10:00)

Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter - Oslo, Rosenkrantzgate 7

 

Kontaktperson: Roald Heggernes

Telefon: 932 82 679