Trygge lokalsamfunn-01
IOGT - TRYGGE LOKALSAMFUNN arrangerer:

Rusmidlene i samfunnet – Fagdag om forebygging i Tromsø

Invitasjon TromsøLast ned invitasjonen som pdf: Invitasjon Tromsø

Fagdager om forebygging arrangeres over hele landet:

26. oktober : Bergen

16. november: Stavanger

23. november: Oslo

29. november: Sandefjord

7. desember: Tromsø

Forskning viser at det er en sammenheng mellom befolkningens økende bruk av rusmidler og omfanget av vold, skader og omsorgssvikt i samfunnet. Bruk av rusmidler kan gi problemer som rammer både egen og andres helse og sosiale liv. Spesielt bekymringsfullt er det at 50% av alkoholskadene anslås å ramme uskyldige personer, ofte barn og unge mennesker. IOGT ønsker derfor med denne konferansen å sette et sterkt fokus på betydningen av et godt og effektivt forebyggende arbeid i kommunene. Et forebyggende arbeid som må ha som mål å redusere rusrelaterte skader og problemer og på den måten bidra til tryggere lokalsamfunn

PROGRAM:

Kl. 10:00: Åpning av konferansen ved ordfører i Tromsø kommune, Kristin Røymo
Kl. 10:15: Om ungdom og rus/dop i Tromsø
Anita Hermandsen, leder for ungdomsgruppa/U 18
 Kl. 11.00  Pause
Kl. 11:15: Narkotikaproblemene i Norge i 2016. Forbruk, skader og politikk.
Dag Endal, prosjektleder for rusforebygging i bistandsorganisasjonen FORUT.
(Har tidligere i år holdt innlegg i FN om narkotikapolitikk)
Kl. 12.00: Pause
Kl. 12.15: Alkoholen rammer uskyldige. Alkoholbruk rammer ikke bare brukeren selv,
men kan også ha negative konsekvenser for andre.
Inger Synnøve Moan, forsker ved Folkehelseinstituttet.
Kl. 13.00: Lunsj
Kl. 14.00: Forebygging må prioriteres i kommunene. Cecilie Widnes, sosiolog og generalsekretær i IOGT
Kl. 14.30: Hvilke utfordringer har vi i Tromsø?
Inger Hilde Trandem, overlege sosialmedisin Tromsø kommune
Kl. 15.00: Innlegg fra salen
Kl. 15.30: Oppsummering og avslutning

 

Velkommen!

Tid: 07.12.2016

Sted: Tromsø

 

Kontaktperson: Roald Heggernes

Telefon: 932 82 679