Trygge lokalsamfunn-01
Trygge lokalsamfunn arrangerer:

Talsperson-seminar lokal ruspolitikk

Tid/Sted: Anker Hotel Oslo 1. – 2. april 2017

Pdf-invitasjon: Talspersonseminar 2017

Påmelding innen 24. mars til: roald.heggernes@iogt eller mobil: 932 82 679

RUSRELATERTE SKADER OG PROBLEMER KAN FOREBYGGES
Hvordan påvirke lokal opinion og lokale politikerne til å støtte en mer solidarisk ruspolitikk? Hvordan gjøre det lettere å ta rusfrie valg?

PROGRAM LØRDAG:
Kl. 11.00 Åpning og velkommen
Kl. 11.15 Alkoholskadene rammer uskyldige
En stor del av alkohol skadene rammer andre enn brukeren selv. Geir Riise, generalsekretær i Den Norske Legeforening
K l. 12.30 Samtale
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Narkotikaproblemene i Norge i 2017
Forbruk, skader og politikk. Dag Endal, prosjektleder i FORUT
Kl. 15.30 Pause
Kl. 16.00 Rusrelaterte skader og problemer kan forebygges Forebygging må prioriteres i kommunene. Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT
Kl. 16.45 Pause
Kl. 17.00 Gjøre det lettere å ta rusfrie valg Om IOGT-kampanje som fokuserer på folks muligheter til å ta rusfrie valg.
KL.17.30 Samtale
Kl. 18.00 Takk for i dag
Kl. 19.00 Middag
Kl. 20.30 Kultur

PROGRAM SØNDAG:
Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.30 IOGT som lokal ruspolitisk aktør Strategi og planer for prosjektet Trygge Lokalsamfunn. Roald Heggernes, prosjektleder i IOGT
Kl. 10.30 Hvordan jobbe lokalt med ruspolitiske spørsmål?
Roar Olsen, områderleder i IOGT
Kl. 11.30 Pause
Kl. 12.00 Diskusjon
Kl. 13.00 Oppsummering og avslutning
Kl. 13.30 Lunsj

Velkommen!

Tid: 01.04.2017 (11:00) - 02.04.2017

Sted: Anker Hotel Oslo

 

Kontaktperson: Roald Heggernes

Telefon: 932 82 679