IOGT Region Sør-Norge arrangerer:

Utvidet regionstyremøte

Regionstyret inviterer områdestyremedlemmer, og evt. andre som områdestyrene ønsker å invitere – som har interesse for regionstyrets arbeid – til utvidet regionstyremøte.  

Programmet er som følgende (tidspunktene er veiledende):
11.00
    Velkommen v/regionstyret
11.10
    Tema del 1: Vårt samfunnsoppdrag og vår kommunikasjonsstrategi
              Tema del 2: Samarbeid med eksterne aktører om våre saker
              v/regionkonsulent Solveig Rauan Holten
12.30
    Lunsj
13.30
    Utvidet regionstyremøte
15.00
    Slutt

Velkommen!

Tid: 04.03.2017

Sted: Dronningensgt. 1, Sandefjord

 

Kontaktperson:

Telefon: