Hvordan møter vi utfordringen med forvitringen av det tradisjonelle organisasjonsapparatet? 13. august 2014 -

Dette er et omfattende spørsmål som må ses i lys av bade det som skjer/har skjedd i IOGT, men også den generelle samfunnsutviklingen.

Det er vanskelig å tenke seg at strukturutvalget kan gi en fyldestgjørende analyse og strategi som svar på spørsmålet i mandatet. Les mer

Organisasjonsstruktur 13. mai 2014 -

I arbeidsplanen skriver vi –

”Gjøre en utredning om arbeidsdeling og intern kommunikasjon i organisasjonen hvor vi også gjør en vurdering av organisasjonsstrukturen. Tiltak som ikke krever endring i lovverk iverksettes i perioden. Les mer

Utgangspunkt for strukturutvalgets arbeid 13. mai 2014 -

Et såkalt strukturutvalg ble nedsatt på sentralstyrets møte i januar 2014 på grunnlag av pålegg i arbeidsplanen om arbeidsdeling og intern kommunikasjon. Forholdsvis mange enheter fremmet forslag til landsmøtet i 2013 om å fjerne områder og/eller regioner og/eller gjøre disse frivillige. Les mer

Strukturutvalget
Alle innlegg av

Strukturutvalget

Underutvalg av sentralstyret

 
 

Andre skribenter