IOGT Bryn

Leder: Per Janssen
Tlf: 952 14 571        
E-post: per-jans@online.no

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00.

Leder:    Per Janssen, Solbakkeveien 1B, 0678  Oslo

Tlf: 952 14 571         E-post: per-jans@online.no

Nestleder: Sigurd Edv. Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo

Tlf: 22 27 43 02        E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Sekretær: Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo

Tlf: 99 55 69 75        E-post: unni.kristiansen@gmail.com

Kasserer: Lea Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo

Tlf: 22 27 43 02        E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

 

Losjerådet:           Leder, nestleder, sekretær og kasserer

Revisor:                 Øyvind Nedre

 

Programansvarlig: Oddvar Andersen og Thor Solheim

Kjøkkenkomitéansvarlig: Anne Karin Ingelsrud

Valgkomité: Arne Ingelsrud

Planutvalg: Per Janssen, Sigurd Edv. Gullerud,
Unni Kristiansen, Thor Solheim og Oddvar Andersen

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00, hvis ikke annet er bestemt.

 

30.08.17 Stortingsvalg 2017.  Ansvarlig: Per

27.09.17 Ansvarlig: Thor

25.10.17 Kaffeselskap. Ansvarlig: Unni, Per, Lea og Sigurd

29.11.17 Øyvind forteller om jobbens sin. Ansvarlig: Øyvind

20.12.17 Julemøte. Ansvarlig: Elsie og Oddvar

 

30.01.18 Årsmøte IOGT Bryn. Ansvarlig: Rådet

28.02.18 Ansvarlig: Anne Karin og Arne

14.03.18 Formiddagstreff. Egen komité

21.03.18 Ansvarlig: Lea og Sigurd

25.04.18 Årsmøte Solbrynfondet. Ansvarlig: Unni og Øyvind

30.05.18 Tur eller lignende. Ansvarlig: Thor og Oddvar

 

26.09.18 Vel møtt igjen. Ansvarlig: Per

13.00 27. juli - 17.00 29. juli 2018

Månefestivalen i gamlebyen i Fredrikstad

10.00 16. august - 15.00 19. august 2018

Stevneplassen i Skien

18. august 12:00

IOGT-huset Fremtiden - Pellygata 70 i Sarpsborg

Nyheter

Cannabis-industrien vokser og er en drivkraft for legalisering og normalisering av cannabis, skriver generalsekretær Widnes i Klassekampen 16. juli som svar til Foreningen for human narkotikapolitikk.

IOGT i Norge lanserte 10. juli en rapport på Dagsrevyen som viser at 1 av 5 har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til drikking på offentlig plass. IOGT ber politiet gjøre mer for å redusere drikking av alkoholbruk  i parker og på strender.

Det er ikke et uttrykk for solidaritet å bygge opp under den stadig mektigere cannabisindustrien, skriver generalsekretær Hanne Cecilie Widnes i IOGT i Klassekampen 4.juli.