IOGT i Oppegård

Leder: Bjørg Midtbø Sørli
Mobil: 48 60 03 17
E-post: bjorgm.sorli@outlook.com

Møtene holdes om formiddagen, 2. torsdag i måneden,  privat.

Leder: Bjørg Midtbø Sørli,  Vardeveien 10,  1413 Tårnåsen

              Tlf.: 66 80 25 29          Mobil: 48 60 03 17

              E-post: bjorgm.sorli@outlook.com

 

Nestleder:  Arvid J. Johnsen, Holmbrua 3,  3211 Sandefjord

                     Mobil: 91 56 74 25

    E-post: a-jjohns@online.no

 

Sekretær: Gunn-Bjørg Wisløff, Chr. Sindingsvei 9, 1410 Kolbotn

                     Tlf.:  66 80 24 76  Mobil: 47 81 24 95.

                     E -post: gbwisloff@mail.com

 

Kasserer: Arne Sørli, Vardeveien 10,  1413 Tårnåsen

                        Tlf.: 66 80 25 29                Mobil: 48 19 96 96

                        E-post: arnsoer2@online.no

 

Program.kom.: Gunn-Bjørg Wisløff og Bjørg Midtbø Sørli

 

Revisor:  Sigurd Birkelund, Bragesvei 14,  1412 Sofiemyr

                 Tlf.: 66 80 20 25       Mobil:  91 80 72 14

                 E-post: sjbirke@online.no

 

 

Møtene holdes om formiddagen, 2. torsdag i måneden,  privat.

 

PROGRAM FOR  2. HALVÅR  2017:

            

August: Høsttur.

14.09    Sommerminner. IOGT etter landsmøtet på Åsane 9.-11.juni.

12.10    Edruskapspolitikk etter Stortingsvalget?

09.11     IOGT-sanger. IOGTs internasjonale sang presenteres.

14.12     Julemøte.

 

PROGRAM FOR 1. HALVÅR 2018:

 

11.01     Juba.

15.02     Årsmøte i IOGT Oppegård, med noe «attåt».

08.03     Disponibel.

12.04     Disponibel.

03.05     Menuett i mai-

08.06     Sommeravslutning. Evert Taube-program.

10.00 16. august - 15.00 19. august 2018

Stevneplassen i Skien

17.00 17. august - 19.00 19. august 2018

Rådhusplassen i Oslo

18. august 12:00

IOGT-huset Fremtiden - Pellygata 70 i Sarpsborg

3. september 18:00

Stormen bibliotek i Bodø

Nyheter

Cannabis-industrien vokser og er en drivkraft for legalisering og normalisering av cannabis, skriver generalsekretær Widnes i Klassekampen 16. juli som svar til Foreningen for human narkotikapolitikk.

IOGT i Norge lanserte 10. juli en rapport på Dagsrevyen som viser at 1 av 5 har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til drikking på offentlig plass. IOGT ber politiet gjøre mer for å redusere drikking av alkoholbruk  i parker og på strender.

Det er ikke et uttrykk for solidaritet å bygge opp under den stadig mektigere cannabisindustrien, skriver generalsekretær Hanne Cecilie Widnes i IOGT i Klassekampen 4.juli.