Losje Skjold, Hamar

Leder: Reidulv Kleppe
Mobil: 416 88 771

Møtene på rundgang mellom medlemmene. Møtene begynner kl. 19.00.

Leder:    Reidulv Kleppe, Roald Amundsensgt. 2A, 2319 Hamar   

Tlf: 62 53 17 48         Mobil: 416 88 771

Kasserer: Solbjørg Grorud, Åshøgdvegen 468, 2360 Rudshøgda

Tlf: 62 35 53 41         Mobil: 901 55 341

Nestleder: Stein Johnsen, Furubergvn. 205, 2316 Hamar                                 Mobil: 916 93 833

Høsten 2017:

12.09, 03.10, 14.11, 12.12

Våren 2018:

09.01, 13.02, 13.03, 10.04, 08.05, Tur i juni

Møtene på rundgang mellom medlemmene. Møtene begynner kl. 19.00. Det blir underholdning, bevertning og utlodning på hvert møte. 

    

18. august 12:00

IOGT-huset Fremtiden - Pellygata 70 i Sarpsborg

Nyheter

56 % mener det generelt drikkes for mye alkohol i sommerferien når barn er tilstede.

IOGT søker om frivillighetskoordinator på Sammen-senteret vårt i Sandefjord.

- Vi må få på plass en nasjonal alkoholstrategi slik at vi kan få retning og mål for den forebyggende innsatsen. Det sa generalsekretær Hanne Cecilie Widnes under høringen om en offensiv alkoholpolitikk i dag.