Losje Skjold, Hamar

Leder: Reidulv Kleppe
Mobil: 416 88 771

Møtene på rundgang mellom medlemmene. Møtene begynner kl. 19.00.

Leder:    Reidulv Kleppe, Roald Amundsensgt. 2A, 2319 Hamar   

Tlf: 62 53 17 48         Mobil: 416 88 771

Kasserer: Solbjørg Grorud, Åshøgdvegen 468, 2360 Rudshøgda

Tlf: 62 35 53 41         Mobil: 901 55 341

Nestleder: Stein Johnsen, Furubergvn. 205, 2316 Hamar                                 Mobil: 916 93 833

Høsten 2017:

12.09, 03.10, 14.11, 12.12

Våren 2018:

09.01, 13.02, 13.03, 10.04, 08.05, Tur i juni

Møtene på rundgang mellom medlemmene. Møtene begynner kl. 19.00. Det blir underholdning, bevertning og utlodning på hvert møte. 

    

10.00 16. august - 15.00 19. august 2018

Stevneplassen i Skien

17.00 17. august - 19.00 19. august 2018

Rådhusplassen i Oslo

18. august 12:00

IOGT-huset Fremtiden - Pellygata 70 i Sarpsborg

3. september 18:00

Stormen bibliotek i Bodø

Nyheter

Cannabis-industrien vokser og er en drivkraft for legalisering og normalisering av cannabis, skriver generalsekretær Widnes i Klassekampen 16. juli som svar til Foreningen for human narkotikapolitikk.

IOGT i Norge lanserte 10. juli en rapport på Dagsrevyen som viser at 1 av 5 har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til drikking på offentlig plass. IOGT ber politiet gjøre mer for å redusere drikking av alkoholbruk  i parker og på strender.

Det er ikke et uttrykk for solidaritet å bygge opp under den stadig mektigere cannabisindustrien, skriver generalsekretær Hanne Cecilie Widnes i IOGT i Klassekampen 4.juli.