Losje Ungdommens vel

Leder:   Anne Marie Hovland
Mobil: 469 32 219

Møte en tirsdag i måneden kl. 19.00 på Lambertseter gård høsten 2017.
Avdelingen vil legge ned driften ved utgangen av 2017.

Møte en tirsdag i måneden kl. 19.00 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B.

 

Leder:   Anne Marie Hovland, Gamlehagen 15, 1151 Oslo.  Tlf: 22 28 39 72 Mobil: 469 32 219

Nestleder: Per Herman Leirtun,  Kurvn. 8, 0495 Oslo. 

Tlf: 22 22 61 52 E-post:  per.leirtun@gmail.com

Sekretær: Reidun Janssen, Solbakkeveien 1c, 0678 Oslo. 

Tlf: 22 26 37 53 E-post: rela-ja@online.no

Kasserer: Rita Leirtun,  Kurvn. 8, 0495 Oslo. 

Tlf: 22 22 61 52 E-post:  per.leirtun@gmail.com

 

Program 2. halvår 2017:

19.09       Høstfest med besøk fra losjene i Askim, Rakkestad og Sarpsborg. 
                Jenny Jensen underholder med sang og musikk.

17.10       Hva hendte på IOGTs årsmøte

                Vertskap:  Reidun og Thorleif

14.11        Hva med losjens eiendeler?

                Vertskap:  Rita og Per Herman

12.12       Nå er det snart jul igjen!

                Førjulsfest ved «jentene»

 

Etter 122 års drift legges losjen ned etter utgangen av 2017.    

7.45-9.30 29. mai 2018

Kulturhuset

15.00 1. juni - 13.00 3. juni 2018

Åsane Folkehøgskole utenfor Bergen

0.00 3. juni - 0.00 7. juni 2018

Åsane Folkehøgskole

Nyheter

- Vi må få på plass en nasjonal alkoholstrategi slik at vi kan få retning og mål for den forebyggende innsatsen. Det sa generalsekretær Hanne Cecilie Widnes under høringen om en offensiv alkoholpolitikk i dag. 

En liten feil har sneket seg inn i kontingentbrevet som nå er sendt ut til alle medlemmer.

Vera startet å ruse seg som 12-åring. Det ble starten på en ungdomstid i et rushelvete.