Losje Vårsol, Gjøvik

Leder: Kirsten Tangen
Tlf: 93033055
E-post: ki-tang@online.no

Møter annenhver søndag kl 19.00 i losje Vårsols lokale

Fr. Nansensv 13 B, 2816 Gjøvik

 

ØT          Kirsten Tangen, Rådyrsvingen 1, 2827 Hunndalen

tlf 93033055 - ki-tang@online.no

VT           Thor Strandhaug, Frusethenga 83, 2817 Gjøvik

 tlf  97697723 - thor.strandhaug@online.no

S              Ellen Aurlund, Kirkegt 4, 2821 Gjøvik

tlf  95708214 -  eaurlund@online.no

FS            Ingolf Aurlund, Kirkegt 4, 2821 Gjøvik 

tlf  45853462 - flogni@online.no

STL          Solbjørg Tangen, Kongensgt 12, 1530 Moss

tlf 93401435

 

FØT        Knut W. Jensen      M/BL       Anne-Karin Jensen

K             Lilli Pedersen         VM          Oddveig Strandhaug

VS           Margit Johansen   DV          Rolf Aurlund

Org.        Kirsten Tangen

 

Datoer for møter/arrangementer/utflukter:

2017: 27/8 (Utflukt), 10/9 (Høstfest), 24/9, 8/10, 22/10 (Gla’kveld), 5/11, 19/11, 9/12 (Adventsfest), 29/12 (Juletrefest)

 

2018: 7/1 (Etterjulskveld), 21/1 (Årsfest), 4/2 (Årsmøte), 18/2, 4/3, 18/3, 15/4, 28/4 (Områdemøte), 13/5 (Våren i ord og toner)

Øvrige møteprogrammer blir fastsatt senere og bekjentgjøres gjennom annonsering og medlemsbrev.

Vårsol kvinneforening

Leder: Ellen Aurlund, tlf 95708214 – eaurlund@online.no

Sekretær: Anne-Karin Jensen, tlf 95961273 – annekarinjensen@hotmail.no

 

Møtedatoer:         4/9, 2/10, 6/11, 4/12 – 8/1, 5/2, 5/3, 9/4, 7/5

Klokkeslett:           Kl 18.00

Møtested:             Losje Vårsols lokale, Fr. Nansens v 13 B, 2816 Gjøvik

               

Henvendelser angående leie av Losje Vårsols lokale gjøres til Ingolf Aurlund, tlf 45853462

e-post flogni@online.no.

18. august 12:00

IOGT-huset Fremtiden - Pellygata 70 i Sarpsborg

Nyheter

56 % mener det generelt drikkes for mye alkohol i sommerferien når barn er tilstede.

IOGT søker om frivillighetskoordinator på Sammen-senteret vårt i Sandefjord.

- Vi må få på plass en nasjonal alkoholstrategi slik at vi kan få retning og mål for den forebyggende innsatsen. Det sa generalsekretær Hanne Cecilie Widnes under høringen om en offensiv alkoholpolitikk i dag.