Losje «Prøven», nr. 303 – Drammen

Leder: Egil Willy Alfsen, Laurits Hervigsvei 82, 3035 Drammen. Tlf. 481 19 646.

Sekretær/kontaktperson: Kåre Fossum, e-post: kare.fossum@ebnett.no.

Sted: Strømsø Menighetshus, Knoffsgate 2, 3044 Drammen.

Losjen har møter annenhver torsdag, kl. 19.00.

Møtedatoer våren 2018:
05.04, 19.04, 03.05 og 31.05.
14.06 Sommeravslutning på Solvang.
23.08 Områdesamling på Åseplassen.

Avdelinger i Søndre Buskerud

Velg les mer for å se oversikt over planlagte aktiviteter i de ulike avdelingene:

Kontaktperson/nestleder: Randi Westby, Sementveien 10, 3300 Hokksund.
Tlf. 32 87 75 28 / 959 97 535.

Leder: Egil Willy Alfsen, Laurits Hervigsvei 82, 3035 Drammen. Tlf. 481 19 646.