Bli medlem

mirjetaogcecilie

Ditt standpunkt er viktig, enten du ønsker å være med på aktiviteter, eller du vil være med for å støtte arbeidet.

Når du melder deg inn i IOGT, forplikter du deg samtidig til ikke å bruke rusmidler så lenge medlemskapet varer. Dessuten er medlemskapet uforenlig med fremmedfiendtlige og rasistiske holdninger.

Kontingent det første året er kr. 50.-. Senere betales en årskontingent på 250 kroner.

Medlemmer av Juvente betaler en redusert kontingent.

For å kunne bli medlem må du fylle ut alle personopplysningene nedenfor.

Om du ønsker å støtte IOGT uten å forplikte deg til å avstå fra å bruke rusmidler, kan du melde deg som medspiller. Som medspiller kan du delta på IOGTs aktiviteter. Forskjellen er at du ikke vil ha stemmerett i styrende organer i organisasjonen. Medspillere betaler kr. 150.- i årskontingent.

Medlemmer og medspillere får tilsendt medlemsbladet Accent 5 ganger i året.

Meld deg inn her:

Jeg ønsker å bli
 Medlem av IOGT Medspiller

Ditt navn (obligatorisk)

Adresse

Postnr/-sted (obligatorisk)

Telefon

E-post

Fødselsdato

Ønsker tilknytning til lokalavdeling:
(Du blir uansett registrert som medlem i området der du bor.)

Hvordan fikk jeg vite om IOGT?

Ble vervet av

Kommentar