Organisasjonsstruktur

I arbeidsplanen skriver vi –

”Gjøre en utredning om arbeidsdeling og intern kommunikasjon i organisasjonen hvor vi også gjør en vurdering av organisasjonsstrukturen. Tiltak som ikke krever endring i lovverk iverksettes i perioden. Rapport legges frem på neste landsmøte.”

Bakgrunnen for at dette kom inn i planen var diskusjoner vi hadde i forrige perioder både om konsulentordningene og endringen i organisasjonsstrukturen vi gjorde i 2007. (Opprettelse av områder som lokalt nivå og regioner som mellomnivå.) Les videre

Utgangspunkt for strukturutvalgets arbeid

Et såkalt strukturutvalg ble nedsatt på sentralstyrets møte i januar 2014 på grunnlag av pålegg i arbeidsplanen om arbeidsdeling og intern kommunikasjon. Forholdsvis mange enheter fremmet forslag til landsmøtet i 2013 om å fjerne områder og/eller regioner og/eller gjøre disse frivillige.

Utvalget består av Svein Sæterdal, Ingunn Aanes og Trine Skåret med Eivind Jahren som leder og Jan Tore Evensen som sekretær.

Utgangspunktet for utvalgets arbeid er at den strukturreformen som ble vedtatt i 2007 bare et stykke på vei er gjennomført, og fjorårets landsmøte viste tydelig at det er stor misnøye med ordningen med regioner og områder.

Det andre utgangspunktet for utvalgets arbeid er samfunnsoppdraget. Les videre

Strukturutvalget

Et såkalt strukturutvalg ble nedsatt på sentralstyrets møte i januar 2014 . Utvalget består av Svein Sæterdal, Ingunn Aanes og Trine Skåret med Eivind Jahren som leder og Jan Tore Evensen som sekretær.

Gruppa har fått et vidt mandat:
• Hva er erfaringene med strukturreformen vi gjorde i 2007? Hva har fungert? Hva fungerer ikke?
• Hvordan møter vi utfordringen med forvitringen av det tradisjonelle organisasjonsapparatet?
• Hvordan skal organisasjonen bedre fungere som en helhetlig organisasjon (gjelder forholdet prosjekter og organisasjon, ansatte og frivillige, lokalt og sentralt)?
• Hva bør være de organisatoriske konsekvensene av samfunnsoppdraget vi vedtok på landsmøte 2013?

Utvalget sin innstilling vil foreligge til landsmøtet 2015. Inntil da vil arbeidsdokumenter og forslag ligge fremme på denne siden. Vi håper at mange vil delta i diskusjon og kommentere – både her og på andre måter i organisasjonen.

Skribenter

  • Strukturutvalget