IOGT nær deg

Legalisering

Debattmøte: Legalisering av hasj?

Rundt bordene i Viten kafes hyggelige og uformelle atmosfære sitter 40-50 gjester i alle aldre. Sissel som akkurat har vært i full sving med å servere, spretter opp på scenen og ønsker velkommen. Møtet er et samarbeid mellom Lillestrøm Kultursenter og IOGT Concordia.

 

Vi i Concordia er litt oppi åra, forteller Karin, men vi har barn, barnebarn, oldebarn, bonusbarn og er opptatt av de kommende generasjoner. Derfor støtter Concordia Vintermyggen Ung – konserter av, for og med ungdom – som drives av Lillestrøm Kultursenter. Derfor er vi også engasjert i den narkotika- og cannabis-debatten som nå foregår. Vår hovedinteresse er å ta vare på barna og de unge.

Etter presentasjon av innlederne og IOGT, får Ester og Mina ordet.

Innlegg av Ester Nafstad, styreleder i Normal:
Jeg ønsker legalisering av cannabis fordi cannabis er farlig, begynte Ester og forklarte at med dagens kriminelle omsetning av cannabis, vet vi ikke hva stoffet egentlig inneholder. Legalisering vil gi muligheter til regulering og kontroll av stoffet.

Jeg har erfaring med at ungdommer ikke tør snakke med helsepersonell om sitt cannabisbruk fordi de er redde for at politiet blir varslet og at det får konsekvenser. Ungdom som bruker cannabis, opplever utenforskap. Skam hindrer folk i å oppsøke hjelp når de trenger det.

Det er mindre skadelig for folk flest dersom voksne kan velge selv, og at de som får problemer, kan snakke mer åpent om det.

Ester ble engasjert i dette da hun jobbet med flyktninger og så alle problemene det skaper i produksjonsland og transittland.

Kampen for legalisering er en kamp på linje med kampen for homofiles rettigheter, sa hun. Det er viktig at Norge er tidlig ute med legalisering.

Innlegg av Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis:
Hva har skjedd i de landene som har legalisert? spurte Mina og svarte med å henvise til den advarselen Colorados guvernør ga til andre amerikanske statene som skulle stemme for eller imot.

I Colorado, Washington og andre stater som har legalisert cannabis, er det blitt mer bruk i alle aldersgrupper, også blant mindreårige, økning i akuttinnleggelser pga psykoser og barn som får i seg cannabis. Over 10 % av gravide har brukt cannabis.

Cannabis fremstilles som harmløst, men gir avhengighet og kognitive skader – man blir dårligere til å huske og lære, og får IQ-fall. Ungdom har uferdige hjerner og tar mer skade av cannabisbruk enn voksne.

Dagens cannabis er sterkere enn på 60 70 tallet – og sterkest er den i USA.

En fremvoksende industri er i full gang med å utvikle og markedsføre stadig nye cannabisprodukter.

Actis er opptatt av forebygging og å være føre var. Actis vil ha fortsatt forbud mot cannabis samtidig som vi fortsetter å gjøre forbedringer slik vi har holdt på med de siste årene.

Tema som ble tatt opp under utspørring og debatt
Øystein hadde en rekke utdypende spørsmål til hver av innlederne, og et engasjert publikum bidro med sine spørsmål og synspunkter.

Forbud – straff og alternative reaksjoner
Det er trygt å gå til helsepersonell, understreket Mina og henviste til Esters erfaring med at ungdom ikke tørr ta kontakt. Ungdom risikerer ikke å bli politianmeldt dersom de forteller helsepersonell om sitt cannabisbruk.

Det er ikke lovverket som gjør at ungdom føler skam, fortsatte Mina, men at man ikke har kontroll. Avhengighet av alkohol og pengespill medfører også skam. Pengespill er verst.

Det har skjedd endringer i samfunnets reaksjon fra justis til helse, fra hjelp til straff. De som blir tatt, skal møte en nemd. Men ingen kan pålegges helsehjelp. Voksne må bestemme selv.

Dersom cannabis blir legalisert eller avkriminalisert, fjerner man muligheten til å gripe inn.

Ungdom får nå tilbud om frivillige kontrakter, og Mina har inntrykk av at det fungerer godt. Men Ester mente at det fører til bruk av stoffer som ikke vises på urinprøven. Det er et kontrollregime som man vil prøve å lure seg unna.

Normal er imot ruskontrakter fordi det brukes for mye kontroll, og ikke tar hensyn til ungdom som bruker cannabis uten å ha rusproblemer.

Cannabis og psykose
Mina refererte til en rapport fra WHO i 2016 og en ny studie som viser at cannabis 3-dobler sjansen for å utløse psykose. Sjakk, matematikk, alkohol også kan utløse psykose, repliserte Ester, men understreket likevel at mennesker med spesiell sårbarhet for psykose, ikke bør bruke cannabis i det hele tatt.

Hvordan vet man at man er sårbar for psykose – det er fremdeles et tabuområde det snakkes lite om i familier? Man må informere, mente Ester og snakke med barn og ungdom om usunn rusbruk. Barn må lære seg respekt for stoffet.

Cannabis og unge hjerner
Vi vet at cannabisbrukere har lavere IQ, opplyste Mina, men ikke hva som er årsak-virkning. Vi vet også at de som begynner i ung alder og bruker mye, er spesielt utsatt for tap av IQ. Hvilke risiki er vi villige til å ta i forhold til våre ungdommer? Nei, det er bedre å være føre var.

Ester mente at cannabis ikke inneholder stoffer som senker IQ, men at det er uheldig å bruke i ungdomstiden. Vi må skille mellom bruk og misbruk, sa hun.

Cannabis og trafikkfare
Vi vet at det er sterk økning i ulykker der cannabis er involvert, fortsatte Mina.

Men Ester mente at cannabisbruk ikke representerer noe spesielt problem fordi rusen er helt over etter 4-6 timer.

Alkohol og cannabis.
Er det slik at cannabis kan erstatte alkohol, eller bruker man begge deler?

Noen vil ha cannabis fordi de ikke liker alkohol, svarte Ester. Noen bruker begge deler hver for seg, og noen bruker det sammen.

Mina opplyste om svensk forskning som viser at de som bruker cannabis, bruker mer alkohol enn de som ikke bruker cannabis. Tilsvarende resultat har Hilde Pape funnet i Norge.

Trappetrinnshypotesen – fører cannabisbruk til bruk av hardere stoffer?
Mina kan ikke utelukke den effekten, og sa at de som går på sterkere stoffer, har begynt med cannabis.

Ester hevdet at for å få tak i stoffet, kommer ungdom i kontakt med et kriminelt miljø der hardere stoffer er tilgjengelige og i bruk. Men Mina kunne opplyse om at det er gjort undersøkelser som viser at de fleste får tak i stoffet via venner, og ikke direkte fra kriminelle.

Totalforbruksteorien
Møtet gikk ubønnhørlig mot slutten og Øystein måtte velge det siste spørsmålet fra lista si som han så vidt hadde begynt på – det ble totalforbruksteorien. Men tiden var ute, så vi ble stående igjen med dette: “Dersom totalforbruksteorien også gjelder for cannabis, vil en fordobling av cannabisforbruket, resultere i en firedobling av antall storforbrukere.”

Møteplan Vinter / Vår 2017

MØTEPLAN VINTER / VÅREN 2017

for

IOGT I MOLDE

 

18. jan.        Felles nyttårsfest på Molde folkehøgskole kl. 18.00.

Vertskap: Edru livsstil (tidl. DNT) Molde.

 1. febr.         Bjørn Austigard, Dagrun Gj. Austigard, Malene SylteTerje Haug

FORUT-utlodding.

15. febr.       Arne Sandøy, Bjørg Sandøy, Anne-Grete Berg,   Oddbjørg Sandberg 

ÅRSMØTE.

 1. mars         Anne-Karin Høj, Søren Høj, Olav Anders Aasen.

FORUT-utlodding.

15. mars       Dagrun Gj. Austigard, Bjørn Austigard, Malene Sylte, Terje Haug

 5. april         Bjørg Sandøy, Arne Sandøy, Anne-Grete Berg, Oddbjørg Sandberg

VINTERFORUT-utlodding.

19. april       Søren Høj, Anne-Karin Høj, Olav Anders Aasen.

                        Mai – juni: Tur?

 

Alle ordinære møte: kl.19.00-21.30 i Kyllingstua, Romsdalsmuseet.

FORUT-utloddinga er eit uhøgtidleg åresalg

til inntekt for FORUT sitt gatebarnprosjekt i Nepal.

 

Alle møta er opne –

VELKOMMEN TIL TRIVELEG SAMVÆR!

Kaffeselskap for femtiende gang

Onsdag 26. oktober hadde IOGT Bryn invitert medlemmer og venner fra fjern og nær til sitt årlige Kaffeselskap på Nordre Skøyen Hovedgård.

I 50 år på rad har IOGT Bryn arrangert Kaffeselskap med et bugnende kakebord, kaffe og god underholdning.  I år var det ca 60 personer tilstede.

Som alltid var det mange fristende kaker på bordet

Som alltid var det mange fristende kaker på bordet

Spesielt morsomt var det at ett av losjens medlemmer,  Iver Helmo, fylte 50 år denne uka – så vi feiret at han ble født omtrent samtidig med at det aller første Kaffeselskapet gikk av stabelen.

Iver Helmo ble født samtidig med det første Kaffeselskapet.

Iver Helmo ble født samtidig med det første Kaffeselskapet.

Etter at vi hadde kost oss med kaker og kaffe, fikk vi sang og musikk ved Hans-Arne.

Hans-Arne lagde den reneste "Husker du"-stemning på Nordre Skøyen Hovedgård

Hans-Arne lagde den reneste “Husker du”-stemning på Nordre Skøyen Hovedgård

Møter og andre aktiviteter høst og vinter 2016 – 2017

IOGT i Porsgrunn og Skien (Losjene Første Norske og Høvding, Brevik (Fremtids Haab) er også med) har blitt enige om å ta møtene felles denne vinteren. Følgende datoer er satt opp:
Om ikke annet er indikert, starter møtene kl. 1800

Torsdag 20. oktober i Skien.
Her blir det besøk av den nye regionkonsulenten,
Solveig Rauan Holten.
Torsdag 1.des. i Porsgrunn, Julemøte
Påmelding til julemøtet: For skiensfolk til
Berit Langseid. For porsgrunnsfolk til Birgit Lia
Torsdag 26. jan 2017 i Skien, Årsmøte for begge losjene.

Torsdag 23.feb. kl. 1800:  Årsmøte i IOGT Grenland. i Porsgrunn.

Torsdag 23. mars kl. 1800.   Møte i Skien

Rup&Gab presmeld 3 17

Med hest&vogn – og internett:
Musikalsk kåseri med Rupert og Gaby
November 2014 ble Rupert og Gaby presentert i NRK-programmet ”Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu”. Nå har paret lyst til å fortelle mer om sine opplevelser og erfaringer. Gaby kåserer mens
Rupert krydrer programmet musikalsk med egne sanger – og ikke få av disse er inspirert av livet på
gården Skifterud! Her, i øvre Telemark, har familien bodd og drevet på økologisk vis i over tretti år,
med arbeidshest, geiter, kyr, bier og grønnsakshage, – og et lende så bratt at det kan være vanskelig
å sette fra seg trillebåret!

Publikum får del i parets felles historie, helt fra den første tiden på landeveien (med hest og vogn)
til hverdagen på småbruket, – alt sammen formidlet i en lun tone, med Gabys engasjerende
fortellerstil og Ruperts varme sangstemme. Latter og smil, men også livsfilosofi av det enkle og
nære slaget. Forestillingen, som varer i litt over en time, har blitt godt mottatt både i Norge (sist i
høst 2016, i Telemark) og på Færøyene-turné i 2015.
NB Det blir enkel, men økologisk bevertning.
Rupert er født 1958 i Tyskland. Både jordbruk og musikk er en del av livsstilen hans, begge gir uttrykk for
det han mener og står for. Instrumentene hans er sang, gitar og piano. I over 25 år har han opptrådt ved små
og store arrangementer, alene eller sammen med andre musikere, og har gitt ut tre solo-CD med egne sanger.
I tillegg komponerer han kor – og instrumentalmusikk.
Gaby er født 1959 i Tvøroyri på Færøyene. Hun er en vaskeekte gårdskjerring som trives best med jord
under neglene og møkk under støvlene! På gården har hun ansvaret for foredlingen av melken, og har lang
erfaring med produksjon og salg av smør, hvit- og brunost. Hver sommer bugner hennes store grønnsakshage
av mange spennende nyttevekster, hun steller biene, sanker urter m.m. Fra 2002 til 2007 tok hun utdannelse
som gartner og blomsterdekoratør og har siden gledet mange med sine kunster og kunnskaper på disse felt.
Mer info og lenker til musikk/video på www.rupert.no www.gabys.no

Møteplan høsten 2016

MØTEPLAN HAUSTEN 2016

for

IOGT I MOLDE

 

7. sept.         Anne-Karin Høj, Søren Høj, Olav Anders Aasen.

FORUT-utlodding.

21. sept.       Bjørn Austigard, Dagrun. Gj. Austigard, Malene Sylte, Terje Haug

5. okt.             Arne Sandøy, Bjørg Sandøy, Anne-Grete Berg, Oddbjørg Sandberg

FORUT-utlodding.

19. okt.        Dagrun. Gj. Austigard, Bjørn Austigard, Malene Sylte, Terje Haug

2. nov.         Søren Høj, Anne-Karin Høj, Olav Anders Aasen.

FORUT-utlodding.

16. nov.       Bjørg Sandøy, Arne Sandøy, Anne-Grete Berg, Oddbjørg

30. nov.       JULEMØTE – eigen komité.

Alle ordinære møte: kl.19.00 – 21.30 i Kyllingstua, Romsdalsmuseet.

NB: nytt møtelokale

FORUT-utloddinga er eit uhøgtidleg åresalg

til inntekt for FORUT sitt gatebarnprosjekt i Nepal.

VELKOMMEN TIL TRIVELEG SAMVÆR!

Sommarbrev 2016 – Region Midt-Norge

Sommarbrev 2016
Til alle IOGT-lag og områda i Region Midt-Norge og andre IOGT-arar.
Vi har alt lagt bak oss første halvår av 2016, og etter kalenderen er det høgsommar, sjølv om vi til no har hatt få dagar med sommarvarme. Det siste har det vore noko betre, så det ser ut til at sommaren er i emning. Vi får vone at meir sol og sommartemperatur er i vente.
Ved eit halvårsskifte er det naturleg å sjå attende på det halvåret som er gått.

I januar og februar var regionleiaren til stades på årsmøte i dei fleste områda og i mange lokale lag og losjar. Vi veit at fleire av dei nyvalde lokalstyra er komne godt i gang med IOGT-arbeidet, og vi ynskjer alle lukke til med arbeidet.

Mange av dykk var på årsmøtet i Molde 15. april. Der var ca. 30 deltakarar, og vi trur møtet gav inspirasjon og ny giv til arbeidet i organisasjonen. På årsmøtet vart det vedteke nokre endringar i regionen sine tilleggslover, og det vart og vedteke ei utsegn om alkoholbruken ved kulturarrangement.

Det siste har det skjedd ei liberalisering av alkoholpolitikken i Norge. Det er derfor viktig at noen viser skadane som følgjer med alkoholen og prøver å redusere bruken av alkohol. Elles i Europa ser ein no fleire stadar restriksjonar og innstramming i alkoholomsettinga då det har synt seg at skadane ved alkoholkonsumet er betydelege. Ved fotball-VM i Frankrike nå i sommar vart det fleire stadar forbud mot alkoholomsetting.

Bilde frå kampanje Fyll ferien frå venstre kampanjeleiar Gisle Bangsund og regionleiar Per-Arne Lillebø

Regionen har arrangert verveaksjonar og stand i dei fleste områda. Det er regionleiar Per-Arne Lillebø og kampanjeleiar Gisle Bangsund som har stått for aksjonane, delvis med støtte av lokale IOGT-arar. Det er viktig med lokaleaktørar ved slike arrangement. Mange likar å sjå aktørar som dei kjenner og som er frå lokalmiljøet. Vi har fått god pressedekning, og i lokalavisene er det positivt dersom det synes lokal aktivitet. Medlemsverving har vore ei hovudsak ved aksjonane.

I mai og juni vart det og fokusert på ferieliv utan alkohol.
Aksjonane er viktige for å skape haldningar mot alkoholbruk. Undersøkingar syner at dei unge drikk mindre alkohol enn tidlegare. Det er dei eldre som står for det største alkoholkonsumet. Tidlegare fokusert aksjonane særleg på dei unge sine drikkevanar. Kanskje er det holdningskampanjar som har gjort verknad. I alle fall er det grunn til å tru at
aksjonar og holdningskampanjar er med å halde alkoholkonsumet nede.

Ved dei aksjonane regionen har hatt i 2016 er det verva ca. 270 nye IOGT-medlemmer. Då IOGT har ein del fråfall av medlemmer, er medlemsverving viktig for å hindre reduksjon i medlemstalet. Vi vonar derfor at mange IOGT-arar prøver å verve nye medlemmer også utan om aksjonane. Det er og viktig at losjane og lokalaga tek i mot dei nye medlemene – inviterer dei til arrangement og gjerne gjev dei oppgåver lokalt.

Regionstyret har allereide planlagt ein del nye aksjonar til hausten, men detaljane er enno ikkje klar. I november og  desember blir det som vanleg Kvitjul-aksjonar mange stadar. Det er og tanken å få arrangert et ruspolitisk møter, mellom anna i Ålesund i november. Områder og lag må gjerne ta kontakt med regionstyret dersom det er ynskje om
samarbeid om ruspolitiske møter.

Elles vil vi minne om inspiasjonsseminaret i Ålesund 28. oktober. Vi vonar at mange av dykk kjem dit. Vi viser til programmet og invitasjonsskrivet som er lagt ved.
Så vil vi ynskje dykk alle lukke til med det vidare arbeidet for IOGT.

Med helsing frå styret for IOGT Region Midt-Norge.

Per-Arne Lillebø (leiar) John Almendingen (sekretær)

Program for IOGT Bryn, 2016/2017

Leder: Per Janssen, Solbakkeveien 1B, 0678 Oslo
Tlf: 22 27 76 45 E-post: per-jans@online.no

Nestleder: Sigurd Edv. Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo
Tlf: 22 27 43 02 E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Sekretær: Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf: 99 55 69 75 E-post: unni.kristiansen@gmail.com

Øko.leder: Sigurd Edv. Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo
Tlf: 22 27 43 02 E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Kasserer: Lea Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo
Tlf: 22 27 43 02 E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Varasekretær: Elsie Andersen, Kristoffer Robins vei 40, 0978 Oslo
Mobil: 22 10 11 29 E-post: oddvar1936@gmail.com

Losjerådet: Leder, nestleder, sekretær og kasserer
Revisor: Øyvind Nedre
Programansvarlig: Oddvar Andersen og Thor Solheim
Kjøkkenkomitéansvarlig: Anne Karin Ingelsrud
Valgkomité: Arne Ingelsrud
Planutvalg: Per Janssen, Sigurd Edv. Gullerud, Unni Kristiansen, Thor Solheim og
Oddvar Andersen

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00 hvis ikke annet er bestemt.

Program 2. halvår 2016
31.08 Vel møtt igjen. Sentralkontoret overrasker
Ansvarlig: Per
28.09 Reisebrev fra Kari Hagen
Ansvarlig: Thor
26.10 Kaffeselskap/Områdetreff.
Ansvarlige: Anne Karin, Arne, Elsie og Oddvar
30.11 Juba, Juba!
Ansvarlig: Unni
21.12 Julemøte.
Ansvarlige Lea og Sigurd

Program 1. halvår 2017
25.01 Årsmøte IOGT Bryn
Ansvarlige: Rådet
22.02 Konkurranser
Ansvarlige: Anne Karin og Arne
29.03 Ansvarlige: Lea og Sigurd
26.04 Årsmøte Solbrynfondet.
Ansvarlige: Unni og Øyvind
31.05 Tur.
Ansvarlige: Oddvar og Thor

30.08 Vel møtt igjen. Foran Stortingsvalget 2017
Ansvarlig: Per

Jubaleder: Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf: 22 26 86 81 E-post: bryn@juba.org
Møter hver tirsdg kl. 18.00-19.30 i samlingssalen på Manglerud skole.