IOGT Lambertseter

Program for Losje IOGTs Formiddagstreff, 2016/2017

Møter første torsdag i måneden kl. 11.00 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B.

Leder: Fredrik Saugstad, Eftasåsen 42, 0687 Oslo.
Tlf:22 26 13 37/977 56 206 E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com

Nestleder: Bergfinn Aabø, Grønnegt. 3, 0350 Oslo
Tlf: 22 69 26 52 E-post: bergfinn.aabo@gmail.com

Sekr./Kass. Reidun Janssen, Solbakkeveien 1c, 0678 Oslo
Tlf: 22 26 37 53 E-post: rela-ja@online.no

Styremedlem: Ragnhild Brænden, Trollvn. 10, 1482 Nittedal
Tlf: 67 07 18 47

Program 2. halvår 2016
08.09 Nytt fra IOGT
06.10 Vi feirer godtemplardagen
03.11 Inger har ordet!
01.12 Nå er det snart jul igjen

Program 1. halvår 2017
05.01 Tanker ved årsskiftet v/ Kari
02.02 Årsmøte – Bingo
02.03 FORUT – nytt
06.04 Påskenøtter
04.05 Kom mai du skjønne milde

Program for Losje Ungdommens Vel, 2016/2017

Møte en tirsdag i måneden kl. 19.00 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B.

Leder: Anne Marie Hovland, Gamlehagen 15, 1151 Oslo. Tlf: 22 28 39 72

Nestleder: Per Herman Leirtun, Kurvn. 8, 0495 Oslo.
Tlf: 22 22 61 52 E-post: per.leirtun@gmail.com

Sekretær: Reidun Janssen, Solbakkeveien 1c, 0678 Oslo.
Tlf: 22 26 37 53 E-post: rela-ja@online.no

Kasserer: Rita Leirtun, Kurvn. 8, 0495 Oslo.
Tlf: 22 22 61 52 E-post: per.leirtun@gmail.com

Program 2. halvår 2016
20.09 Høstfest med besøk fra losjene i Askim, Rakkestad og Sarpsborg.
Vertskap: Programkomiteen.
18.10 Quiz ved Rita
Vertskap: Reidun og Thorleif
15.11 «Østmarka fra da til nå» v/ Even Saugstad
Vertskap: Rita og Per Herman
13.12 Nå er det jul igjen!
Førjulsfest ved «jentene»

Program 1. halvår 2017
10.01: Framtidens IOGT?
Vertskap: Anne Marie og Kåre
07.02 Årsmøte – Bingo
Vertskap: Reidun og Thorleif
07.03 «Guttas» kveld
04.04 Juba-kveld
Vertskap: Rita og Per Herman
02.05 «Kom mai, du skjønne milde»
Vertskap: Anne Marie og Kåre
30.05 Ut i det blå!

Program for Losje Rechabs Minde, 2016/2017

Møter annenhver tirsdag kl. 19 på Lambertseter gård

Leder: Svein Sæterdal, Rødbergvn. 75, 0591 Oslo
E-post: sveinsaeterdal2@gmail.com Tlf: 97 79 96 45

Nestleder: Håvard Tangen, Steinspranget 65, 1156 Oslo
E-post: haav.tangen@gmail.com Tlf: 93 42 43 25

Sekretær: Norunn Brydalseggen, Dælenenggt. 3a, 0567 Oslo
E-post: nobr@online.no Tlf: 22 38 41 52/47 24 02 57

Kasserer: Kari Solheim, Kristins vei 20, 0669 Oslo
E-post: th-solh@online.no Tlf: 22 26 84 41/97 68 21 07

Program 2.halvår 2016
13.09 Vel møtt( oppsummering av sommerens begivenheter )
27.09 Blå-Kors arbeid i Oslo ved Sten Magne Berglund
11.10 Lambertseter gård før og nå ved Kai Adelsøn
25.10 Norunn disponerer kvelden
08.11 Fra dansk prins til folkekonge i Norge ved Bård Sund
22.11 137 år siden stiftelsen av losjen. Muntre minner frå Sogn ved Alv Reidar Dale
06.12 Snart er det jul igjen. Vi møtes hos Kari og Thor
20.12 Møtet sløyfes

Program 1. halvår 2017
17.01 Godt nytt år ved Håvard Tangen
31.01 Årsmøtet. + ” Rechabitten ” ( losjens årsavis )
14.02 Forebygging i et flerkulturelt perspektiv ved Mirjeta Emini
28.02 Møtet sløyfes
14.03 Alt kan skje når Fredrik disponerer kvelden
28.03 Forut ved Kari Hagen
11.04 Møtet sløyfes- påskeuken
25.04 Fossumkollektivet. Rusbehandling for ungdom ved Jofrid Saugestad
09.05 Fredsminner
23.05 På tur med Bjarne Wik
06.06 Anders Hovdens liv og diktning ved Håvard Tangen
20.06 Ut i det blå. Svein inviterer til Solvang Kolonihage hytte 64

Program for Losje IOGTs Formiddagstreff, 2014/2015

Møter første torsdag i måneden kl. 11.oo på Lambertseter gård, Langbølgen 2b

Leder: Fredrik Saugstad, Eftasåsen 42, 0687 Oslo
Tlf. 22 26 13 37, Mobil: 97 75 62 06
E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com
Nestleder: Bergfinn Aabø, Pb 7075 Homansbyen, 0306 Oslo
Tlf. 22 69 26 52, Mobil: 47 32 77 39
E-post: bergfinn.aabo@online.no
Sekr./Kass. Reidun Janssen, Solbakkeveien 1 c, 0678 Oslo
Tlf. 22 26 37 53
E.post: rela-ja@online.no
Styremedlem Ragnhild Brænden, Trollveien 10, 1482 Nittedal
Tlf. 67 07 18 47

Program for 2. halvår 2014:
04.09 Referater fra sommerens arrangementer
15.09-19.09 Høsttur til Stølsdokken Fjellhotell på Golsfjellet
02.10 Sang og trekkspillmusikk ved Birgit Jøkling
06.11 Fra mitt liv i Pakistan og Norge v/ Aslam Ahsan
04.12 Nå er det snart jul igjen

Program for 1. halvår 2015:
08.01 Tanker ved årsskiftet
05.02 Årsmøte – bingo
05.03 Vi får besøk fra FORUT
09.04 Jeg velger meg april
07.05 Våren i ord og toner
11.06 Sommeravslutning

Ferie i juli og august