IOGT Oslo Sentrum

Program for Losje Glitne, 2016/2017

ØT/Styreleder: Stein Rohde-Hanssen
Rolfsbuktalleen 16, 1364 Fornebu, Mobil: 9001 8080
E-post: stein@rohde-hanssen.no

VT/Nestleder: Sverre-Dag Baastad
Jomfrubråtveien 39, 1179 Oslo, Mobil: 9001 6612
E-post: sdb@baastad.no

FS/Kasserer: Bjørg Mollann Baastad
Jomfrubråtveien 39, 1179 Oslo, Mobil: 9076 9006
E-post: bmb@baastad.no

S/Sekretær: Eli Marie Lindsjø
Arnebergsvei 3, 1366 Lysaker, Mobil: 9244 0700
E-post: eli.lindsjo@gmail.com

K/Styremedlem: Ellen Elisabeth Baastad Moen
Jomfrubråtveien 39 B, 1179 Oslo, Mobil: 4141 9093
E-post: ellen@baastadmoen.no

Torsdag 29.09.2016 kl. 1800
Høstmøte hos May og Stein på Fornebu, Bærum

Torsdag 08.12.2016 kl. 1800
Julemøte hos Bjørn og Heidi på Eiksmarka, Bærum

Torsdag 09.03.2017 kl. 1800
Årsmøte hos Bjørg og Sverre-Dag på Ekeberg, Oslo

Tirsdag 06.06.2017 kl. 1600
Sommermøte hos Ragni Hannevik-Hanssen, Digerud, Frogn

Shuffle board

Årsmøte IOGT Oslo sentrum

Tid og sted:
Tirsdag 17. juni kl. 17:30 på Kulturhuset på Youngstorget. Vi har reservert langbordet helt innerst i lokalet (forbi toalettene), det er reservert på “Pernille Christensen”.

Det blir bestilt mat fra Rice bowl til alle som kommer på møtet (vi får lov til å spise medbragt) og etterpå koser vi oss på Kulturhuset (man kan kjøpe kaker, kaffe, Ringi etc.) og spiller shuffleboard fra 19-20, og lenger hvis man vil!

Middagen og shuffleboard-spilling fra 19-20 betales av IOGT Oslo sentrum.

Sakliste for møtet er

1. Åpning
2. Valg av dirigent og sekretær
3. Årsmelding for 2013
4. Regnskap for 2013
5. Revisors melding
6. Planer for 2014
7. Valg


Velkommen til årsmøtet og en hyggelig kveld!