Pressemelding

Barbilde-880x400-1409598715

Skjenkebrudd uten konsekvenser

Actis har i samarbeid med IOGT kartlagt håndhevingen av alkoholloven i kommunene. Brudd på alkoholloven får sjelden konsekvenser.

Les Actis-notatet ”Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsekvenser” her

Resultatet av kartleggingen er nedslående:

  • Regelbrudd avdekkes, men får sjelden konsekvenser
  • Gapet mellom antallet avdekkede overtredelser og bevillingsinndragelser øker
  • Overskjenking og salg og skjenking til mindreårige er utbredt
  • For få kontroller
  • Lite konsekvent behandling av lovbrudd
  • Behov for et normert kontrollsystem som sikrer mer ensartet behandling av regelbrudd

- Mye tyder på at det er fristende for kommunene å gjøre unntak eller tillempe reaksjonene slik at bruddene får minst mulig konsekvenser. Dette svekker virkningen av kontrollsystemet og skaper store forskjeller fra kommune til kommune, sier Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT.

Vil ha skjenkeregler

Cecilie Widnes og Actis’ generalsekretær Mina Gerhardsen mener helseministeren må innføre nasjonale skjenkeregler.

I 2013 sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag om innføring av et prikksystem for brudd på skjenkelovgivningen ut på høring. Forslaget legger opp til normerte regler for kontroll og sanksjoner for brudd på alkoholloven, blant annet gjennom et felles system for prikkbelastning. Saken ligger til behandling i departementet.

Les IOGTs høringsuttalelse her

- Departementet br snart ha tenkt ferdig. Det er på tide med nasjonal standard som sikrer en mer ensartet og forutsigbar behandling av brudd på alkoholloven, sier Gerhardsen.

Prisutvikling

Alkoholavgiftene bør økes

Dette var IOGTs hovedbudskap under høringen om statsbudsjettet i Finanskomiteen på Stortinget. Her kan du se og lese innspillene våre.

I vårt muntlige innlegg la vi vekt på forskning på sammenhengen mellom alkoholpriser, forbruk og skader. Blant annet fortalte vi at avgiftsreduksjoner på sprit i Danmark i 2003 førte til at innleggelser på grunn av akutt alkoholforgiftning økte med 26 prosent blant ungdom under 16 år, og at da Finland reduserte alkoholavgiftene i 2004 økte alkoholsalget med 7 %, og man fant en klar økning i omfanget av alkoholrelaterte dødsfall, alkoholrelaterte sykdommer og alkoholforgiftning, arrestasjoner for offentlig beruselse og promillekjøring.

Hovedbudskapene våre var at:

  • Alkoholavgiftene er et viktig virkemiddel for å begrense alkoholforbruket og skadene – særlig blant ungdom og storforbrukere.
  • Alkoholavgiftene bør helst økes, i det minste kjøpekraftsjusteres. Dette er viktig for at de fortsatt skal være effektive.
  • Handelslekkasjen til Sverige er begrenset. Handelslekkasjen via TaxFree-ordningen er langt mer problematisk.

Her kan du se det muntlige innlegget. Actis og IOGT får ordet 18 minutter og 15 sekunder inn i klippet.

Skriftlig innspill

I tillegg til det muntlige innlegget leverte vi et skriftlig innspill til komiteen. Her viste vi hvordan alkohol har blitt billigere de siste årene, dels på grunn av avgiftskutt og dels på grunn av en sterk vekst i kjøpekraften. Vi understreket også betydningen av alkoholavgifter for sårbare grupper som ungdom og alkoholavhengige.

Les det skriftlige innspillet her.

polet

Bevar polet

I dette debattinnlegget, som sto på trykk i Bergens Tidende onsdag 25. september, argumenterer Hanne Cecilie Widnes for hvorfor en ny regjering bør bevare Vinmonopolet.

Av: Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT

Høyre, Venstre, Frp og KrF er i gang med samtaler om en felles regjeringsplattform. Tre av partiene gikk til valg på en mer liberal alkoholpolitikk.

Nordmenn og store mengder lett tilgjengelig og billig alkohol er en dårlig kombinasjon. Vinmonopolet, alkoholavgiftene, reklameforbudet og salgs- og skjenketidene bidrar til å dempe alkoholforbruket. Dette begrenser de negative konsekvensene av fyll for den som drikker og for de som er rundt. Alkoholpolitikken er med andre ord det viktigste verktøyet vi har i rusforebyggingen.

FrP og Venstre vil på ulikt vis avvikle eller bygge ned polet. Dersom det skjer får vi aldri polet tilbake. Vi kan ikke reversere opphevelsen av et statlig monopol. Mister vi Vinmonopolet, kan vi gå fra under 300 vinmonopol til spritsalg i over 4000 dagligvarebutikker.  Høyre, Venstre og Frp vil fjerne den nasjonale grensa for skjenketid. Det åpner i praksis for døgnåpen skjenking. Forskningen viser entydig at utvidede skjenketider gir mer vold.

Vi oppfordrer vi den kommende regjeringen til å føre en alkoholpolitikk som skjermer barn og unge, og setter folkehelse og forebygging først.