Presse

IOGTs visjon for arbeidet er at alle mennesker skal kunne leve frie, rike og meningsfylte liv. Vårt spesielle samfunnsoppdrag er å arbeide for en verden hvor rusmidler ikke står i veien for dette.

Dette kaller på innsats på mange områder. Vi arbeider for en offentlig politikk som kan redusere forbruket og skadene, påvirke tradisjoner og normer, motvirke press fra alkoholindustriken og andre kommersielle aktører og bedre den generelle sosiale situasjonen i samfunnet.