Fylker

Skoler

Felleskalender

Mars 2019

23 mars

12.00 23. mars - 16.00 24. mars 2019

28 mars

28. mars 18:00

Sted: 5 etasje (hos Actis) i Torggata 1, 0181 Oslo

31 mars

12.00-17.30 31. mars 2019

Sted: Nordre Skøyen hovedgård, Peter Aas' vei 17 i Oslo

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet og har tale og forslagsrett dersom møtet ikke bestemmer noe annet. Alle som skal delta må melde seg på.

Juni 2019

5 juni

5. juni 10:12

17 juni

10.00 17. juni - 15.00 21. juni 2019

17 juni

10.00 17. juni - 15.00 21. juni 2019

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: