Fylker

Skoler

Felleskalender

Mars 2019

28 mars

28. mars 18:00

Sted: 5 etasje (hos Actis) i Torggata 1, 0181 Oslo

31 mars

12.00-17.30 31. mars 2019

Sted: Nordre Skøyen hovedgård, Peter Aas' vei 17 i Oslo

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet og har tale og forslagsrett dersom møtet ikke bestemmer noe annet. Alle som skal delta må melde seg på.

Juni 2019

3 juni

16.00 3. juni - 20.00 7. juni 2019

Sted: Lillestrøm

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: