Fylker

Skoler

Felleskalender

Mars 2019

31 mars

12.00-17.30 31. mars 2019

Sted: Nordre Skøyen hovedgård, Peter Aas' vei 17 i Oslo

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet og har tale og forslagsrett dersom møtet ikke bestemmer noe annet. Alle som skal delta må melde seg på.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: