Fylker

Skoler

Felleskalender

Mai 2019

2 mai

18.00-20.00 2. mai 2019

Sted: Colab, brannvaktsgate 5

Velkommen til politisk debattmøte om ungdom og rusforebygging. Hit kommer også tidligere håndballspiller Anja Hammerseng for å innlede. 

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: