Fylker

Skoler

Felleskalender

Mars 2019

26 mars

26. mars 18:00

Sted: Molde

  • Til høsten er det lokalvalg. Vi utfordrer lokalpolitikerne på ungdom og rusforebygging. 
26 mars

26. mars 18:00

Sted: Molde

  • Til høsten er det lokalvalg. Vi utfordrer lokalpolitikerne på ungdom og rusforebygging. 

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: