Læringssenteret, Ringerike kommune

9.00-14.00 2. oktober 2018

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

 

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: