Inspirasjonsseminar midt-Norge programforside_Side_1

30.mai-2.juni

Et sosialt seminar for frivillige, medlemmer og ansatte.  

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: