Fylker

Kalender

Oktober 2018

20 okt

11.00-17.00 20. oktober 2018

Sted: Concordiabygget, Skedsmogt 7, Lillestrøm

Bruker du de mulighetene du har til å diskutere rus?

Vanlige folks syn på cannabis er i endring. Vi trenger din stemme i debatten. Vi får alle sammen mange muligheter til å spre fakta, avkrefte myter og fremme de gode argumentene i vår hverdag. Bruker du dem?

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: