Saker i media

Det er tankevekkende at toppfolkene i helse opplever det som selvfølgelig at helsebudsjettene skal dekke deres alkoholbruk. 

IOGT argumenterte mot bryggeriforeningens forslag om å tillate "Happy hour" på Dagsnytt 18.

Norge har fått en egen eldreminister i Helse- og omsorgsdepartementet. Ikke bare det. Hun får også ansvaret for landets alkoholpolitikk. Vi forventer at hun tenker forebygging og tar på alvor at alkoholbruken blant eldre øker.