IOGT Romsdal og Nordmøre

Kontaktperson
|IOGT Romsdal og Nordmøre

IOGTs  visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler medfører.

Søren Høj C DSC_0701Leder:      Søren Høj Bergv. 2, 6412 MOLDE

                    Mob: 950 65 590 E-post: shoj590@outlook.com

Olav A Aasen C DSC_0700Sekretær: Olav A. Aasen MargareteDahlsgt. 48, 6413 MOLDE

                      Mob: 415 49 085 E-post: oaaasen@broadpark.no

Arne Sandøy B DSC_0765Kasserer:    Arne Sandøy Lundsengveien 23, 6419 MOLDE

                     Mob: 416 76 128 E-post: arn-san@online.no

 

IOGT Romsdal og Nordmøre                                                                                                     

Kontoradr: Fabrikkvegen 13, 6415  Molde

Postadr. Søren Høj, Bergv. 2, 6412  Molde

 

 

Aktiviteter i IOGT Romsdal og Nordmøre

Områder i IOGT Romsdal og Nordmøre