IOGT Bryn

Program for IOGT Bryn, 2016/2017

Leder: Per Janssen, Solbakkeveien 1B, 0678 Oslo Tlf: 22 27 76 45 E-post: per-jans@online.no Nestleder: Sigurd Edv. Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo Tlf: 22 27 43 02 E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no Sekretær: Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo Tlf: 99 55 69 75 E-post: unni.kristiansen@gmail.com Øko.leder: Sigurd Edv. Les mer

Aktiviteter i IOGT Bryn

Om IOGT Bryn

Styret i IOGT Bryn består av

Leder Per Janssen
Solbakkeveien 1 B, 0678 Oslo
Mob. 952 14 571
 per-jans@online.no

Per Janssen

Sekretær Unni Kristiansen
Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf. 995 56 975
unni.kristiansen@gmail.com

Unni Kristiansen

Kasserer Lea Gullerud Skøyen
Skøyen Alle 8, 0667 Oslo
Tlf. 22 27 43 02
sedv.gullerud@vikenfiber.no

Lea Gullerud

Regnskap Sigurd Edv. Gullerud
Skøyen Alle 8, 0667 Oslo
Tlf. 22 27 43 02
sedv.gullerud@vikenfiber.no

Sigurd Edv Gullerud