Skjenketid

Skjenketider

De fleste kommunene har skjenketid til klokken 02 eller tidligere, men rundt 100 kommuner har skjenketid til 02.30 eller 03.

Flere gjennomganger av internasjonal forskning har vurdert effektene av endinger i skjenketidene på vold, trafikkulykker og andre alkoholrelaterte problemer. Disse gjennomgangene konkluderer med at de gode studiene i hovedsak har funnet at en innskrenking i skjenketiden har redusert vold eller andre problemer, mens en utvidelse av skjenketiden har ført til en økning i vold og andre problemer.

Les mer i artikkelen “Skjenking og vold” her

En analyse av skjenketidsendringer og vold i 18 norske byer på 2000-tallet viste at med en times endring i skjenketiden var det en gjennomsnittlig endring i sentrumsvolden nattestid i helgene på 16%. En utvidelse av skjenketiden var forbundet med en økning i volden og en innskrenking i skjenketiden var forbundet med en reduksjon i volden.

Les mer om effektene av kortere skjenketider i norske byer.

Andre kilder:

  • Hahn, R. A, Kuzara, J. L, Elder, R, Robert Brewer, Chattopadhyay, S, Fielding, J, Naimi, T. S, Toomey, T, Middleton, J. C. og Lawrence, B. (2010): Effectiveness of policies restricting hours of alcohol sales in preventing excessive alcohol consumption and related harms. American Journal of Preventive Medicine 39(6):590–604
  • Popova, S, Giesbrecht, N, Bekmuradov, D. og Patra, J. (2009): Hours and Days of Sale and Density of Alcohol Outlets: Impacts on Alcohol Consumption and Damage: A Systematic Review. Alcohol & Alcoholism 44(5): 500–516