Juniorarbeid

IOGT i Norge har en egen barneorganisasjon som heter Juba. I tillegg er det mange som har barn i sitt nærområde som kunne trengt positive og
organiserte fritidsaktiviteter.
Grethe Kosberg arbeider som organisasjonskonsulent i Juba, men har også vært juniorleder for en avdeling i Oslo. De arbeidet med teater, som mange av Juba sine avdelinger gjør. ”Vi har vært så heldige at vi har fått bruke stykker som er spesielt laget for oss basert på Astrid Lindgren sine fortellinger”, forteller Grethe. Opprinnelig var det vår søskenorganisasjon i Sverige som hadde rettighetene til disse fortellerstykkene, som de kalles. Men vi har fått lov til å bruke dem i våre avdelinger i Norge. Derfor finnes det nå norske versjoner av disse fortellerstykkene, bl.a Pippi, Emil, Ronja Røverdatter og Madicken.” Ellers så har Juba også aktiviteter på andre områder. Juba FRILUFT skal gi medlemmene opplevelser av natur og friluftsliv, lære dem forsvarlig opptreden i naturen og skape bevissthet om natur- og miljøvern. Juba KLUBB er den mest ”åpne” av de tre modellene, og kan gjerne være ramme om virksomhet. Til slutt har vi Junior SCENE som innbefatter teater, sang, musikk og dans. Grethe bor nå i Trondheim, og er i full gang med ny virksomhet her. Juba trenger ledere til mange ulike saker, sier Grethe. ”Ikke alle vil kanskje ta på seg hele ansvaret som leder, men vi trenger også folk til å hjelpe til med praktiske saker – kanskje lage kulisser til et stykke eller være med på en leir. Å arbeide med barn gir mye igjen, avslutter Grethe. Juniorforbundet har også laget aktivitetsopplegg til alle virksomhetsmodellene slik at det skal være enkelt for ledere å arbeide. For mer opplysninger og om dere ønsker å drive barnearbeid, ta kontakt med Grethe på telefon 474 62 445 eller grethe.kosberg@ juba.org

127. Turlag
Hva med å ha en fast turdag hver måned? Eller en turhelg med telt en gang hvert halvår.

128. Fisketur
Mye av det samme som punktet over, bare at det involverer fisking. Om vinteren kan man isfiske.

129. Skitur
Det samme som pkt 128, bare bytt ut fisking med skigåing. Og sommeren kan man sykle.

130. Sangkor
Barnekor er en populær aktivtet, og mange ønsker et alternativt som er religiøst nøytralt. IOGT-laget kan ta initiativ til å starte et lokalt kor. Kanskje en av dere kan være dirigent? Eller kanskje dere kan stå for musikken til sangen? Eller kanskje dere kan ta ansvaret for administreringen av det hele. Reint ideologisk gir jo dette vidunderlige muligheter for å komme i kontakt med de voksne foreldrene, og presentere dem for våre voksenaktiviteter og ideologi.

131. Lesesirkel

132. Barneteater

133. Leksehjelp

134. Fritidsklubb