Aksjoner

Fred og utvikling

IOGT har siden starten ved siden av de ruspolitiske spørsmålene også hatt et fokus på fredsarbeid og demokratispørsmål. I dag drives mye av dette arbeidet gjennom bistandsorganisasjonen FORUT, som vi eier sammen med Juvente og Juba.

IOGTs fredspolitiske plattform ble vedtatt på landsmøtet i Trondheim i 2007.

Den sier at IOGTs viktigste roller i fredsarbeidet i Norge skal være

  • Oppslutning om og deltakelse i FORUTs ulike programområder
  • Styrking av ressursgrunnlaget for FORUT
  • Øke forståelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt for rusmidlers rolle som hinder for utvikling
  • Fokus på rusmidler som en viktig selvstendig årsak til konflikter, vold, krigshandlinger og undertrykking
  • Formidle tilbud og stimulere til deltakelse i lærings- og kunnskapsformidling innenfor utviklings- og fredsarbeid

Fredspolitisk plattform