1844: De første norske avholdsorganisasjoner

Også her i landet ble det fra 1830-tallet av etablert en rekke måteholdsforeninger. I 1844 ble den (eller rettere de) første landsomfattende sammenslutningen(e) etablert: “Den norske Forening mot Brændevinsdrik” og “Det norske Afholdsselskab”. Begge disse bevegelsene gikk inn seinere i samme hundreår.