1851: IOGT stiftet i USA

IOGT ble startet i Utica i 1851. Forut for avholdsbevegelsen var en måteholdsbevegelse. Den første foreningen som i hovedsak kjempet mot brennevinet, ble startet i New York så tidlig som i 1808. “The American Society for the Promotion of Temperance” (1926) hadde avholdsløfte mot brennevin. Etterhvert måtte organisasjonen imidlertid også pålegge sine medlemmer avhold også fra andre alkoholdrikker. I Europa har vi hatt totalavholdsforeninger i Preston i Storbritannia fra 1832.

En viktig inspirator for edruskapsbevegelsen var den amerikanske legen Benjamin Rush (1745-1813). Han ga i 1785 ut skriftet “Inquiry into the Effect of Ardent Spirits upon the Human Mind and Body.”