Hopp til hovedinnholdet

Grimstad

Adresse: Smith Petersens gate 5, 4878 Grimstad
Telefon:
E-post: 

Etter et omfattende ombyggingsarbeid, ble det startet opp et nytt senter i Bergen i oktober 2011 i lokalet til IOGT Bergen.  Det ligger i bydelen Laksevåg, som er preget av mye eldre bebyggelse av blandet kvalitet.  Dette gjør at det i området er en relativ stor gruppe som faller inn under den definisjonen vi har for brukerne på sentrene våre.

Ved oppstart var det 2 deltidsansatte og omkring 10 frivillige knyttet til arbeidet. Senteret drives i nært samarbeid med ”Trappen”, en organisasjon som også arbeider med rehabiliteringsarbeid. Det tar tid å etablere et nytt senter, noe også driften i Bergen viser. Vinteren 2012 var det vekslende besøk, men etter sommeren tok det seg opp. Det er registrert omkring 100 brukere på senteret. Det vil også her utvikles et eget helse- og velværetilbud

Sammen

Prosjektleder:

Olaf Lande

470 16 501
ol-lande@online.no 

Gaver til Sammen

kan gis til konto: 
3000.30.67145
Bli fast giver her.

Dersom gaven gjelder en bestemt by eller et bestemt formål er det fint om gaven merkes med dette.

Sammen sentre:

Adresse: Smith Petersens gate 5, 4878 Grimstad
Telefon:
E-post: 

Adresse:
Telefon:

Adresse: Festningsgt. 6, 4614 Kristiansand.
Telefon: 91561319
E-post: 

Adresse: Håsteinsgaten 17
Telefon: 41778786
E-post: sissel.ostrem@iogt.no

Adresse:
Telefon:

Adresse: Sandar Herredshus, 3216 Sandefjord
Telefon: 33415150

Frivilligkoordinator: Vigdis Myrvang
Telefon: 41309874
E-post: myrvang.vigdis@gmail.com