Solhaug forebyggingssenter

Solhaug forebyggingssenter driver både et leirsted og ulike forebyggingstiltak. 

Solhaug forebyggingssenter, utenfor Levanger, eies av IOGT, og har mye å by på både til leirdeltakere og andre ungdommer som kommer til stedet: BMX-bane, taubane, paintball, ATV-kjøring, øksekasting og hinderbane.

Det hele startet for 10 år siden, da familien Jenssen på Levanger startet virksomheten som nå fremstår som et fyrtårn for rusforebygging i denne delen av landet. Solhaugvisjonen er “Kompromissløst for barn og unge”. Nå eier IOGT Solhaug Landsted i Levanger.

Meningsfull hverdag

Blant virksomhetene på Solhaug er "Meningsfull hverdag"- et arbeidsrettet tiltak for dropout-elever, yrkeshemmede, langtidsledige og sosialstøttemottakere. Målet er å få dem inn i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Livsmestring, motivasjon og selvtillit, bevisstgjøring av ferdigheter og opplevelse av å være til nytte er viktige elementer, sier Espen Marius Jenssen som er daglig leder på Solhaug.  Det er i dag 12 brukere tilknyttet tiltaket som blant annet gir tilbud til unge med ADHD.

Solhaug forebyggingssenter

Nettside: www.solhaug.tk.