Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn er et arbeid for en mer ansvarlig alkoholpolitikk i kommunene og nasjonalt.

Enten du er ute på byen eller hjemme hos deg selv skal du kunne føle deg trygg. I Norge har vi, ikke minst takket være organisasjoner som IOGT, hatt en solidarisk politikk for å begrense at rusmidler ikke blir en kilde til utrygghet. Derfor har vi vinmonopol, høye salgs- og skjenkeavgifter, begrensninger av åpningstider, reklameforbud og kontroll av salgs- og skjenkesteder. 

Idag står mye av dette under press. Gjennom møter med enkelt politikere, alkoholpolitiske møter, standsaktivitet, høringer og informasjonsarbeid jobber vi for trygge lokalsamfunn. 

På våre fagdager samles politikere, fagfolk og representanter for frivillige organisasjoner til ruspolitisk oppdatering og gjennomgang av utfordringene i sitt lokalsamfunn. 

Utelivet skal være for alle, men utrygghet som følge av overskjenking og vold gjør at mange ikke får de positive opplevelsene de ønsker når de er ute på byen.

Trygge lokalsamfunn

Prosjektleder: 

Roald Heggernes
932 82 679,
roald.heggernes@iogt.no