Landsmøte 2015

IOGTs landsmøte 2015 holder på Åsane folkehøgskole 14. – 16. august. Her legger vi ut fortløpende sakspapir og program for møtet. For mer informasjon om program og kulturarrangementer se her – http://iogt.no/aktiviteter/landsmotet-2015/
Der kan du også melde deg på landsmøtet.

Varsel om landsmøte 2015

Sakliste landsmøtet 2015

SAK 2    MELDINGER

Styrets melding 2013 og 2014

SAK 3    REGNSKAP

IOGT resultatregnskap 2013 og 2014

IOGT Balanse 2013 og 2014

IOGT noter 2013

IOGT Noter 2014

Revisjonsberetning IOGT i Norge 2013

Revisjonsberetning IOGT i Norge 2014

Åsane – Resultatregnskap 2013 med noter

Åsane – Resultatregnskap 2014 med noter

Sammendrag hovedtall regnskaper med fonds og institusjoner

SAK 4   INNKOMNE FORSLAG

INNKOMNE FORSLAG

SAK 5   LOVENDRINGSFORSLAG

Lovforslag til landsmøtet 2015

Forslag nytt og gammelt lovverk 2015

SAK 6   ARBEIDSPLAN

Forslag til arbeidsplan for IOGT 2016 -2017

SAK 7   BUDSJETT

Budsjett 2016 og 2017

———————-

Regelverk for ansattes representant i IOGTs sentralstyre