Landsmøte 2017

IOGTs landsmøte 2017 holdes på Åsane folkehøgskole 9. – 11. juni. Her legger vi ut fortløpende sakspapir og program for møtet.

SAK 1    ÅPNING OG KONSTITUERING

Sak 1 c Sakliste

Sak 1 f Godkjenning av forretningsorden for landsmøter i IOGT

SAK 2    MELDINGER

Styrets melding 2015 og 2016

Kontrollkomiteens innstilling

SAK 3    REGNSKAP

IOGT resultatregnskap 2015 og 2016

IOGT balanse 2015 og 2016

IOGT noter 2015

IOGT noter 2016

Revisjonsberetning IOGT i Norge 2015

Revisjonsberetning IOGT i Norge 2016

Åsane – Resultatregnskap 2015 med noter

Åsane – Resultatregnskap 2015 med noter

SAK 4   FORSLAG TIL LANDSMØTE

Sak 4 a-i Forslag til endring av vedtekter

Sak 4 j Forslag til instruks for valgkomiteen

SAK 5  ÅSANE FOLKEHØGSKOLE

Sak 5 Åsane Folkehøgskole

SAK 6   ARBEIDSPLAN

Sak 6 Forslag til Arbeidsplan for 2018 og 2019

SAK 7   KONTINGENT FOR NESTE PERIODE

Sak 7 Forslag til kontingent for neste periode

SAK 8   BUDSJETT 2018 og 2019

Sak 8 Forslag til Budsjett for 2018 og 2019