(Faglig bakgrunn)Studietur til Sri Lanka 03

FORUT

FORUT, solidaritetsaksjon for utvikling, eies av IOGT, vår ungdomsorganisasjon Juvente og vår barneorganisasjon Juba. Formålet er å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.

FORUT arbeider i Sri Lanka, Nepal, India, Sierra Leone og Malawi. FORUT arbeider spesielt med rusmidler som hinder for utvikling. ADD-prosjektet er startet opp for å styrke fokuset på rus og utvikling i FORUT sitt arbeid. Gjennom dette har FORUT bl.a kurs for myndigheter og frivillige organisasjoner i land som Malawi, Burundi og Lesotho. Og man har vært med på å påvise hvordan alkoholindustriken ikke bare forsøker å påvirke politikken som føres, men faktisk også har skrevet deler av planene regjeringen legger frem.

I Norge har man en omfattende informasjonsvirksomhet i skoler og barnehager. Årlig deltar 80 000 – 100 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer. I 2013 blir norske barn gjort kjent med Lines fra Bawatele i Malawi.

Mer kan dere lese på FORUT sin nettside på www.forut.no