facebookdeling

Hvit jul

Hva er Hvit jul
Hvite dager er et mye brukt begrep for alkoholfrie dager.
Hvit jul er en kampanje som drives i fellesskap av de tre organisasjonene Juba, Juvente og IOGT, og ønsker å sette fokus på rus i jula spesielt i forhold til barn.

Hvit Jul ble på 90-tallet gjennomført som et norsk, og senere et fellesnordisk, prosjekt innen IOGT-bevegelsen. Vår søsterorganisasjon i Sverige, IOGT-NTO, i samarbeid med Junis og UNF, har videreutviklet Hvit Jul (på svensk: Vit Jul) til en helhetlig og grundig kampanje for lokal mobilisering av medlemmer, politikere og nærmiljø med et fokus på rusmidler og barn.

Hvorfor Hvit jul
Folkehelseinstituttet estimererer at rundt 90.000 barn lever til en hver tid i hjem hvor det er rusmisbruk. Disse barna er spesielt utsatte i jula, for da har Vinmonopolet dobbel så stor omsetning som resten av året. I tillegg viser forskning at barn blir påvirket uansett når de voksne drikker, selv i måteholdne hjem.

Hvordan Hvit jul
Fra midten av november og ut desember har vi stands rundt om i hele landet hvor vi oppfordrer voksne til å ikke drikke alkohol i samvær med barn i julehelgen. Det viktigste elementet i disse standsene, er vår kontrakt. Kontrakten er moralsk bindende; man gir et løfte om å ikke drikke alkohol i samvær med barn i perioden 24.-26. desember. Denne kan man også underskrive på nett på www.hvitjul.no.
Vi arrangerer også førjulsaktiviteter. Dette er et aktivitetstilbud til barn og unge i jula som er garantert rusfritt.

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet sjekk nettsiden eller ta kontakt med prosjektleder Mirjeta Emini på 23214585 eller mirjeta.emini@iogt.no