Bedre livsmestring 01

Møteplassen

Møteplassen er et prosjekt for ungdom i alderen 16-25 år. Til oss kommer ungdom med “lettere” psykiske lidelser som nedstemthet, depresjon, sosial angst, skolevegring osv.

Flere undommer som kommer til oss, tar kontakt på eget initiativ. Andre blir “henvist” fra foreldre/foresatte, skole, PP-tjenesten, barnevernet, NAV o.l. Møteplassen har god kontakt og godt samarbeid med flere offentlige og private instanser.

Gjennom samtaler og aktiviteter ønsker vi å bidra til et godt og menigsfullt liv. Hos oss vil ungdommen treffe voksne som har tid og lyst til å høre på dem. Vi vil sammen med ungdommen ta tak i det som er vanskelig, men også ha det kjekt i lag!

Vi har tett oppfølging med alle brukerne, – både individuelt og i grupper. Vi setter opp aktiviteter etter deres ønsker. Eksempler på individuelle aktiviteter (én ungdom/én voksen) kan være trening på Nautilus, turer, øvelseskjøring, lese teori til førerprøven, båttur, spill osv. Aktiviteter i gruppe kan være matlaging, forskjellige sportsaktiviteter, klatring, film, hobbykveld, film, osv.

Vi ønsker at Møteplassens lokaler skal være et samlingspunkt for den gode samtalen og sosialt samvær.

 

Kontakt

Ønsker du å besøke oss, holder vi til i Hovedgaten 37/39 i Kopervik.
Kontaktperson er Anne-Therese Buer, og hun kan nåes på mobilnr 474 85 944 eller anne.therese.buer@iogt.no