Son Haugesund

I Haugesund er det en modell som i stor grad arbeider ut fra tanken om at stedet skal være både et dagtilbud og et aktivitetsenter. Det er derfor lagt til rette for at brukerne i tillegg til ernæringstilbudet også får et aktiviseringstilbud. I forhold til lavterskel helse, arbeider man spesielt med problemstillinger rundt rus/psykiatri og kvalifiserende livsmestring.

Totalt har en hatt 2,4 stillinger. I tillegg har en 8-10 frivillige knyttet opp mot arbeidet. Senteret har mellom 150 og 200 brukere innom i løpet av et år. Senteret er åpent 4 dager i uken (10-15) og en kveld.