Son Kristiansand

Arbeidet i Kristiansand startet opp i desember 2002. I alt er det ca. 35 frivillige som arbeider på senteret i byen. Senteret er åpent mandag, onsdag og torsdag 12-15, og 70-120 brukere er jevnlig innom.

På tirsdager drives det også en aktivitetsgruppe for kvinner som har tunge rusproblem. I tillegg til prosjektleder er det to deltidsansatte, med ansvar for den daglige driften av senteret.  Senteret arbeider også med å få på plass et tilbud i helgene.